Văn bản pháp luật

Luật số 38/2019/QH14 - Luật quản lý thuế sửa đổi

08/07/2020 - 24 lượt xem
Một số điểm mới của Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
Xem chi tiết

Hướng dẫn khai, gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP trên hệ thống Etax

17/04/2020 - 139 lượt xem
Hướng dẫn khai, gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP trên hệ thống Etax
Xem chi tiết

NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2020/NĐ- CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2016/NĐ-CP VỀ THUẾ MÔN BÀI

26/02/2020 - 100 lượt xem
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài
Xem chi tiết

THÔNG TƯ 87/2018/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 215/2013/TT-BTC

07/12/2019 - 238 lượt xem
Thông tư số 87/2018/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Xem chi tiết

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ số 95/2016/TT-BTC

07/12/2019 - 219 lượt xem
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ số 95/2016/TT-BTC
Xem chi tiết

NGHỊ ĐỊNH 50/2016/NĐ-CP: QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

14/09/2019 - 191 lượt xem
NGHỊ ĐỊNH 50/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012
Xem chi tiết

NGHỊ ĐỊNH 155/2013/ND-CP: QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

14/09/2019 - 157 lượt xem
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xem chi tiết
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -