Văn bản pháp luật

THÔNG TƯ 87/2018/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 215/2013/TT-BTC

07/12/2019 - 55 lượt xem
Thông tư số 87/2018/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Xem chi tiết

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ số 95/2016/TT-BTC

07/12/2019 - 48 lượt xem
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ số 95/2016/TT-BTC
Xem chi tiết

NGHỊ ĐỊNH 50/2016/NĐ-CP: QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

14/09/2019 - 87 lượt xem
NGHỊ ĐỊNH 50/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012
Xem chi tiết

NGHỊ ĐỊNH 155/2013/ND-CP: QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

14/09/2019 - 77 lượt xem
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xem chi tiết
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -