Văn bản pháp luật

Từ ngày 23/08/2020, một số điểm bổ sung về lệ phí môn bài của Bộ Tài chính có hiệu lực thực hiện

01/09/2020 - 447 lượt xem
Từ ngày 23/8/2020, một số điểm bổ sung về lệ phí môn bài của Bộ Tài chính có hiệu lực thực hiện
Xem chi tiết

NGHỊ QUYẾT 954/2020 ĐIỀU CHỈNH MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH THUẾ TNCN

26/08/2020 - 486 lượt xem
Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.
Xem chi tiết

THÔNG TƯ 65/2020/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ THUẾ MÔN BÀI

23/08/2020 - 477 lượt xem
Ngày 09/07/2020 Bộ tài chính ban hành Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 302 hướng dẫn về lệ phí môn bài cho Doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh. Có hiệu lực từ ngày 23/08/2020
Xem chi tiết

Luật số 38/2019/QH14 - Luật quản lý thuế sửa đổi

08/07/2020 - 527 lượt xem
Một số điểm mới của Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
Xem chi tiết

Hướng dẫn khai, gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP trên hệ thống Etax

17/04/2020 - 557 lượt xem
Hướng dẫn khai, gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP trên hệ thống Etax
Xem chi tiết

NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2020/NĐ- CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2016/NĐ-CP VỀ THUẾ MÔN BÀI

26/02/2020 - 548 lượt xem
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài
Xem chi tiết

THÔNG TƯ 87/2018/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 215/2013/TT-BTC

07/12/2019 - 1.130 lượt xem
Thông tư số 87/2018/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Xem chi tiết

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ số 95/2016/TT-BTC

07/12/2019 - 1.200 lượt xem
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ số 95/2016/TT-BTC
Xem chi tiết

NGHỊ ĐỊNH 50/2016/NĐ-CP: QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

14/09/2019 - 731 lượt xem
NGHỊ ĐỊNH 50/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012
Xem chi tiết
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -