Trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi


Nguyên tắc trích lập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi

Công ty chỉ được thực hiện trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ phải thu đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 228/2009/TT-BTC 

Mức trích lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi được thực hiện theo khoản 2, khoản 3 Điều 6 Thông tư 228/2009/TT-BTC 

Khoản dự phòng  được trích, lập, và sử dụng theo đúng hướng dẫn của Bộ tài chính thì được xác định là  chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN.


Download

Download

Trụ sở tại Hà Nội
0984 488 877
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
03218 537 999
Chi Nhánh tại Hải Phòng
0376 94 6582
Chi nhánh tại Thừa Thiên Huế
0984 488 877
Chi nhánh TP.HCM
Key_SDT_HCM
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -