Tin tức công ty
Năm 2016 vừa qua cùng với sự quyết tâm, nỗ lực làm việc không mệt mỏi của tập thể cán bộ nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và Đại lý thuế Toàn Cầu (GLOBALTAX), đồng thời nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ vô cùng quý báu của Quý Khách hàng đã giúp chúng tôi khẳng định được vị thế, uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực kinh doanh. Chúng tôi xin cam kết với chiến lược phát triển trước mắt và lâu dài, vẫn luôn tuân thủ tiêu chí “Khách hàng là trọng tâm” và “Uy tín, chất lượng là thương hiệu”

Một số hướng dẫn về chính sách thuế mới tháng 11 năm 2020

07/12/2020 - 104 lượt xem
Hướng dẫn về chính sách thuế mới tháng 101 năm 2020
Xem chi tiết

Một số hướng dẫn về chính sách thuế mới tháng 10 năm 2020

05/11/2020 - 114 lượt xem
Hướng dẫn về chính sách thuế mới tháng 10 năm 2020
Xem chi tiết

Một số hướng dẫn về chính sách thuế mới tháng 09 năm 2020

05/11/2020 - 132 lượt xem
Hướng dẫn về chính sách thuế mới tháng 09 năm 2020
Xem chi tiết

Một số hướng dẫn về chính sách thuế mới tháng 08 năm 2020

27/08/2020 - 195 lượt xem
Hướng dẫn về chính sách thuế mới tháng 08 năm 2020
Xem chi tiết

Một số hướng dẫn về chính sách thuế mới tháng 07 năm 2020

27/08/2020 - 172 lượt xem
Hướng dẫn về chính sách thuế mới tháng 07 năm 2020
Xem chi tiết

Một số hướng dẫn về chính sách thuế mới tháng 06 năm 2020

30/06/2020 - 290 lượt xem
Hướng dẫn về chính sách thuế mới tháng 06 năm 2020
Xem chi tiết

Một số hướng dẫn về chính sách thuế mới tháng 05 năm 2020

30/06/2020 - 201 lượt xem
Hướng dẫn về chính sách thuế mới tháng 05 năm 2020
Xem chi tiết

Một số hướng dẫn về chính sách thuế mới tháng 04 năm 2020

06/05/2020 - 298 lượt xem
Hướng dẫn về chính sách thuế mới tháng 04 năm 2020
Xem chi tiết

Một số hướng dẫn về chính sách thuế mới tháng 02 năm 2020

20/02/2020 - 0 lượt xem
Hướng dẫn về chính sách thuế mới tháng 02 năm 2020
Xem chi tiết

Lao động không có mã số thuế ảnh hưởng như thế nào tới thuế TNCN và thuế TNDN

17/12/2019 - 212 lượt xem
Cá nhân không được đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và không được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi tính thuế TNCN hàng tháng, quý hay quyết toán cuối năm
Xem chi tiết
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -