Thuế TNDN
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
Tờ khai mẫu số 03/TNDN
10/10/14
Bộ tài chính
Tờ khai mẫu số 03/TNDN
Tờ khai mẫu số 02/TNDN
10/10/14
Bộ tài chính
Tờ khai mẫu số 02/TNDN
CV số 49530/CT-TTHT trích khấu hao công trình trên đất
24/7/17
Cục thuế Hà nội
CV số 49530/CT-TTHT trích khấu hao công trình trên đất trụ sở văn phòng, nhà xưởng
CV số 40687/CT-TTHT
16/6/17
Cục thuế Hà nội
Công văn số 40687/CT-TTHT ngày 16/6/2017 v/v hướng dẫn hạch toán, quản lý, sử dụng và trích KHTSCĐ cho thuê.
CV số 40684/CT-TTHT chi trả tiền lãi vay, thuế TNCN khi công ty trả lãi vay cá nhân
16/06/2017
Cục thuế Hà nội
CV số 40684/CT-TTHT về việc chi trả tiền lãi vay, thuế TNCN khi công ty trả lãi vay cá nhân, chi phí lãi vay ngân hàng khi mua ô tô
CV số 40683/CT-TTHT xác định tỉ lệ chi phí của cơ sở hạch toán phụ thuộc
16/06/2017
Cục thuế Hà nội
CV số 40683/CT-TTHT hướng dẫn xác định tỉ lệ chi phí của cơ sở hạch toán phụ thuộc khi tính thuế TNDN
CV số 37609/CT-TTHT về thời điểm xác định doanh thu dịch vụ phần mềm
06/06/2017
Cục thuế Hà nội
CV số 37609/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà nội về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế của hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến lĩnh vực phần mềm
CV số 38267/CT-TTHT
07/06/2017
Cục thuế Hà nội
Các khoản chi phí điện thoại, cải tạo sửa chữa văn phòng khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN, TNDN
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Trụ sở tại Hà Nội
0984 488 877
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
03218 537 999
Chi Nhánh tại Hải Phòng
0376 94 6582
Chi nhánh tại Thừa Thiên Huế
0984 488 877
Chi nhánh TP.HCM
Key_SDT_HCM
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -