Thuế TNDN
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
Cưỡng chế nợ thuế TNDN
20/06/218
Tổng cục thuế
Cưỡng chế nợ thuế TNDN
Chênh lệch giữa lãi tiền gửi, chi phí lãi vay trên địa bàn ưu đãi được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
04/06/2018
Cục thuế TP Hà Nội
Chênh lệch giữa lãi tiền gửi, chi phí lãi vay trên địa bàn ưu đãi được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
Chi phí đối với khoản chi tiền thưởng kinh doanh
02/04/2018
Tổng cục thuế
Chi phí đối với khoản chi tiền thưởng kinh doanh
Điều kiện được miễn thuế TNDN đối với thu nhập được chia từ hoạt động hợp tác kinh doanh
12/2/2018
Cục thuế Hà nội
CV 6677/CT-THHT Điều kiện miễn thuế TNDN đối với thu nhập được chia từ hoạt động hợp tác kinh doanh
Chính sách thuế TNDN, TNCN đối với khoán chi tiền điện thoại cho nhân viên
18/1/18
Cục thuế Hà nội
CV 2738/CT-TTHT Chính sách thuế TNDN, TNCN đối với khoán chi tiền điện thoại
Trường hợp nào ghi nhận chi phí được trừ khi bên bán có thông báo ngừng hoạt động
18/1/18
Cục thuế Hà nội
CV 2737/CT-TTHT xác định chi phí hợp lý khi bên bán đã có thông báo ngừng hoạt động
Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
10/08/2017
Cục thuế thành phố Hà Nội
Công văn số 54067/CT-TTHT giải đáp chính sách thuế về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
Giá trị thiết bị không có hóa đơn có được tính vào chi phí?
09/01/2018
Cục thuế Hà nội
Xác định chi phí đối với giá trị thiết bị không có hóa đơn
Tờ khai mẫu số 05/TNDN
10/10/14
Bộ tài chính
Tờ khai mẫu số 05/TNDN
Tờ khai mẫu số 04/TNDN
10/10/14
Bộ tài chính
Tờ khai mẫu số 04/TNDN
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Trụ sở tại Hà Nội
0984 488 877
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
03218 537 999
Chi Nhánh tại Hải Phòng
0376 94 6582
Chi nhánh tại Thừa Thiên Huế
0984 488 877
Chi nhánh TP.HCM
Key_SDT_HCM
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -