Thuế TNDN
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
Chi phí khấu hao TSCĐ khi cho mượn Tài sản cố định
27/2/2019
Cục thuế Hà nội
Công văn số 7625/CT-TTHT ngày 27/02/2019 v/v chi phí khấu hao TSCĐ hướng dẫn: Không được tính vào chi phí được trừ khoản chi phí khấu hao đối với tài sản cố định của Doanh nghiệp khi mang cho mượn
Chi phí khi doanh nghiệp thuê kho hàng
27/2/19
Cục thuế Hà nội
Công văn số 7624/CT-TTHT ngày 27/02/2019 v/v chính sách thuế TNDN đối với chi phí thuê kho
CV số 4003/TCT-CS hướng dẫn khi mua hàng hóa làm quà tặng cho nhân viên, khách hàng
17/10/2018
Tổng cục thuế
CV số 4003/TCT-CS hướng dẫn khi mua hàng hóa làm quà tặng cho nhân viên, khách hàng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và phải lập hóa đơn GTGT
Công văn số 57305/CT-TTHT ngày 16/8/2018 v/v chi phí lãi vay được trừ đối với DN có giao dịch liên kết
16/08/2018
Cục thuế thành phố Hà Nội
Công văn số 57305/CT-TTHT ngày 16/8/2018 v/v chi phí lãi vay được trừ đối với DN có giao dịch liên kết.
CV 488/TCT-CS hướng dẫn thuế GTGT, TNDN
5/2/2013
Tổng cục thuế
Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN khi thực hiện chương trình chiết khấu, giảm giá cho khách hàng
Xác định chi phí được trừ đối với lãi vay phát sinh từ các bên liên kết
26/06/2018
Cục thuế Hà Nội
Công văn số 43767/CT-TTHT ngày 26/06/2018 về việc Xác định chi phí được trừ đối với lãi vay phát sinh từ các bên liên kết
Chính sách ưu đãi miễn giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học, công nghệ
26/06/2018
Cục thuế Hà Nội
Công văn số 43766/CT-TTHT ngày 26/06/2018 về Chính sách ưu đãi miễn giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học, công nghệ
Chính sách thuế TNDN, TNCN đối với chi phí phúc lợi
19/06/2018
Cục thuế Hà Nội
Công văn số 41659/CT-TTHT ngày 19/06/2018 về chính sách thuế TNDN, TNCN đối với chi phí phúc lợi
Cưỡng chế nợ thuế TNDN
20/06/218
Tổng cục thuế
Cưỡng chế nợ thuế TNDN
Chênh lệch giữa lãi tiền gửi, chi phí lãi vay trên địa bàn ưu đãi được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
04/06/2018
Cục thuế TP Hà Nội
Chênh lệch giữa lãi tiền gửi, chi phí lãi vay trên địa bàn ưu đãi được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Công ty tại Hà Nội
0984 488 877
Phòng kinh doanh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
0221 3 55 88 66
VPĐD Phố Nối - Hưng Yên
0931 709 002
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -