Thuế TNDN
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
Công văn số 3531/CT-TTHT về mức chi các khoản chi phúc lợi
7/4/2020
Cục thuế TP Hồ Chí Minh
Hướng dẫn: Công ty có phát sinh các khoản chi có tính chất phúc lợi cho NLĐ (như mua thức ăn, tiệc cuối năm, tiệc giáng sinh) đáp ứng điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt, có tổng các khoản chi có tính chất phúc lợi không vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm thì Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
Công văn số 12036/CT-TTHT không được bù trừ lãi hoạt động kinh doanh bất động sản với lỗ của các hoạt động kinh doanh khác
17/03/2020
Cục thuế Hà nội
Hướng dẫn: *Khi đơn vị có hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt động kinh doanh khác trong kỳ tính thuế: - Không được bù trừ lãi từ hoạt động kinh doanh bất động sản với lỗ của hoạt động kinh doanh - Lỗ của hoạt động kinh doanh được chuyển lỗ trong thời hạn 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ
Chi phí khấu hao TSCĐ khi cho mượn Tài sản cố định
27/2/2019
Cục thuế Hà nội
Công văn số 7625/CT-TTHT ngày 27/02/2019 v/v chi phí khấu hao TSCĐ hướng dẫn: Không được tính vào chi phí được trừ khoản chi phí khấu hao đối với tài sản cố định của Doanh nghiệp khi mang cho mượn
Chi phí khi doanh nghiệp thuê kho hàng
27/2/19
Cục thuế Hà nội
Công văn số 7624/CT-TTHT ngày 27/02/2019 v/v chính sách thuế TNDN đối với chi phí thuê kho
CV số 4003/TCT-CS hướng dẫn khi mua hàng hóa làm quà tặng cho nhân viên, khách hàng
17/10/2018
Tổng cục thuế
CV số 4003/TCT-CS hướng dẫn khi mua hàng hóa làm quà tặng cho nhân viên, khách hàng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và phải lập hóa đơn GTGT
Công văn số 57305/CT-TTHT ngày 16/8/2018 v/v chi phí lãi vay được trừ đối với DN có giao dịch liên kết
16/08/2018
Cục thuế thành phố Hà Nội
Công văn số 57305/CT-TTHT ngày 16/8/2018 v/v chi phí lãi vay được trừ đối với DN có giao dịch liên kết.
Công văn số 488/TCT-CS hướng dẫn thuế GTGT, TNDN
5/2/2013
Tổng cục thuế
Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN khi thực hiện chương trình chiết khấu, giảm giá cho khách hàng
Xác định chi phí được trừ đối với lãi vay phát sinh từ các bên liên kết
26/06/2018
Cục thuế Hà Nội
Công văn số 43767/CT-TTHT ngày 26/06/2018 về việc Xác định chi phí được trừ đối với lãi vay phát sinh từ các bên liên kết
Chính sách ưu đãi miễn giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học, công nghệ
26/06/2018
Cục thuế Hà Nội
Công văn số 43766/CT-TTHT ngày 26/06/2018 về Chính sách ưu đãi miễn giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học, công nghệ
Chính sách thuế TNDN, TNCN đối với chi phí phúc lợi
19/06/2018
Cục thuế Hà Nội
Công văn số 41659/CT-TTHT ngày 19/06/2018 về chính sách thuế TNDN, TNCN đối với chi phí phúc lợi
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Trụ sở tại Hà Nội
0984 488 877
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
03218 537 999
Chi Nhánh tại Hải Phòng
0376 94 6582
Chi nhánh tại Thừa Thiên Huế
0984 488 877
Chi nhánh TP.HCM
Key_SDT_HCM
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -