Thuế TNCN
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
Công văn số 13703/CT-TTHT ngày 29/3/2019 v/v thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú
29/03/19
Cục thuế Hà nội
Cá nhân không cư trú có thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ tư vấn từ xa qua điện thoại, email (thực hiện dịch vụ tại nước ngoài)thì phải nộp thuế TNCN với thuế suất 20%
Công văn số 13409/CT-TTHT ngày 29/3/2019 v/v nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thuế suất 2%
29/03/19
Cục thuế Hà nội
Khi chuyển nhương bất động sản ( căn hộ chung cư) thì bên chuyển nhượng phải nộp thuế TNCN với thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá cho thuê lại (trừ các trường hợp được miễn giảm theo qui định)
Thu nhập từ nhận lãi tiền vay chịu thuế suất 5%
3/4/2019
Cục thuế Hà nội
Công văn số 14091/CT-TTHT ngày 03/4/2019 v/v xác định thu nhập chịu thuế TNCN: Cá nhân cho công ty vay vốn thì lãi tiền vay nhân được là thu nhập từ đầu tư vốn và chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 5%
Công văn số 54476/CT-TTHT ngày 03/8/2018 v/v kê khai, quyết toán thuế TNCN
03/08/2018
Cục thuế thành phố Hà Nội
Công văn số 54476/CT-TTHT ngày 03/8/2018 v/v kê khai, quyết toán thuế TNCN đối với VPĐD không có chức năng kinh doanh
CV 2710/TCT-PC tính tiền phạt nộp chậm thuế TNCN
9/7/2018
Tổng cục thuế
Các mức tính tiền phạt nộp chậm thuế TNCN từ năm 2011 đến ngày 01/07/2016
CV53152/CT-TTHT thuế đối với cá nhân và tổ chức khi chuyển nhượng vốn
31/7/2018
Cục thuế Hà nội
Kê khai thuế đối với trường hợp cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn và tổ chức phát sinh thu nhập khi chuyển nhượng vốn lẫn nhau
Thuế TNCN trong trường hợp ký hợp đồng lao động trả lương không bao gồm thuế TNCN
25/06/2018
Cục thuế Hà Nội
Công văn 43329/CT-TTHT ban hành ngày 25/06/2018 về thuế TNCN trong trường hợp ký hợp đồng lao động trả lương không bao gồm thuế TNCN
Thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân không cư trú
20/06/2018
Tổng cục thuế
Thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân không cư trú
Khấu trừ thuế TNCN đối với lao động có hợp đồng từ ba tháng trở lên
18/06/2018
Cục thuế TP Hà Nội
Khấu trừ thuế TNCN đối với lao động có hợp đồng từ ba tháng trở lên
Thu nhập của Giám đốc nhận được do chính Giám đốc chi trả có chịu thuế TNCN?
14/4/17
Tổng cục thuế
CV 1404/TCT-TNCN về thu nhập của Giám đốc nhận được do chính Giám đốc chi trả có chịu thuế TNCN?
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Công ty tại Hà Nội
0984 488 877
Phòng kinh doanh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
0221 3 55 88 66
VPĐD Phố Nối - Hưng Yên
0931 709 002
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -