Thư viện tài liệu
Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và Đại lý thuế Toàn Cầu (Globaltax.vn) là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp về lĩnh vực: tư vấn tài chính, kế toán kiểm toán và thuế theo giấy chứng nhận ĐKKD số 0106751655 cấp ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà nội, giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số 5304/XN-CT-HTr ngày 05/02/2015 của cục thuế TP.Hà Nội
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
Công văn số 5189/TCT- CS về những điểm thay đổi của Luật quản lí thuế Nghị định 126/2020/NĐ-CP
7/12/2020
Tổng cục thuế
Những điểm mới thay đổi của Luật quản lí thuế Nghị định 126/2020/NĐ-CP
Công văn số 4818/TCT-PC về một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
12/11/2020
Tổng cục thuế
Các lỗi bị phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.
Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ
5/11/2020
Chính phủ
Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Phụ lục Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ
19/11/2020
Phụ lục Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Ngày hiệu lực 5/12/2020
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ
19/11/2020
Chính phủ
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Ngày hiệu lực 5/12/2020
Nghị định số 68/2020/NĐ-CP của Chính phủ
24/06/2020
chính phủ
Nghị định số 68/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Cv số 15990/CT-TTHT xác định nghĩa vụ kê khai giao dịch liên kết
30/03/2020
Cục thuế Hà nội
Hướng dẫn: Xác định các bên có giao dịch liên kết nếu một hoặc nhiều doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiêp
Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
8/4/2020
Chính phủ
Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
Luật quản lý thuế số 38/2019/QH19
13/06/2019
Quốc hội
Luật quản lý thuế số 38/2019/QH19
Thông tư 25/2018/TT-BTC
16/03/2018
Bộ tài chính
Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
CV số 9936/CT-TTHT nhà thầu phụ trong nước cho dự án ODA có được hoàn lại thuế GTGT hay không
6/3/2020
Cục thuế Hà nội
Hướng dẫn: nhà thầu phụ Việt nam khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhà thầu chính của dự án ODA thì: - phải nộp thuế GTGT, TNDN và các loại thuế, phí khác - không được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã mua để sử dụng cho dự án - được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT
Chính sách thuế GTGT liên quan đến hoạt động khuyến mãi
25/03/2019
Cục thuế Hà nội
Công văn số 11231/CT-TTHT ngày 25/3/2019 hướng dẫn: Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Nếu thực hiện theo đúng qui định của pháp luật về thương mại thì giá tính thuế = 0. Nếu không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để xuất bán cho khách hàng
Xác định số thuế GTGT đầu vào được hoàn liên quan đến hoạt động xuất khẩu
26/3/19
Cục thuế Hà nội
Công văn số 11716/CT-TTHT ngày 26/3/2019 hướng dẫn: Hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa ,dịch vụ xuất khẩu khi Doanh nghiệp vừa có hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và vùa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước
Công văn 54150/CV -TTHT về hoàn thuế xuất khẩu
2/8/2018
Cục thuế Hà nội
Thời điểm nào hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu được hoàn thuế GTGT?
Công văn số 3047/TCT-KK về hoàn thuế GTGT
8/8/2018
Tổng cục thuế
Có được hoàn thuế GTGT đầu vào khi thực hiện xây dựng công trình tại nước ngoài?
Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó thực hiện xuất khẩu
21/06/2018
Cục thuế Hà Nội
Công văn số 42566/CT-TTHT ngày 21/06/2018 về việc Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó thực hiện xuất khẩu
Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu
20/06/2018
Cục thuế Hà Nội
Công văn số 42305/CT-TTHT ngày 20/06/2018 về việc Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu
Xử lý đối với số thuế GTGT đầu vào vượt quá 10% doanh thu hàng hóa dịch vụ xuất khẩu được hoàn
17/1/2018
Tổng cục thuế
CV số 271/TCT-CS hướng dẫn đơn vị xin hoàn thuế có số thuế GTGT đầu vào vượt quá 10% doanh thu hàng hóa dịch vụ xuất khẩu được hoàn sẽ được khấu trừ vào kỳ hoàn thuế tiếp theo (nếu có)
Không hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu
9/2/2018
Cục thuế Hà nội
CV 6477/ CT-TTHT v/v Không hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu
Dấu hiệu doanh nghiệp có rủi ro khi kiểm tra sau hoàn thuế
16/10/2017
Tổng cục thuế
CV 4773/TCT-CS chính sách thuế đối với việc kiểm tra doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
Phụ lục Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ
19/10/2020
Chính phủ
Phụ lục Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Ngày có hiệu lực 5/12/2020
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ
19/11/2020
Chính phủ
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về hóa đơn, chứng từ. Ngày có hiệu lực 1/7/2020
Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ
19/10/2020
Chính phủ
Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Ngày có hiệu lực 5/12/2020
Công văn số 60771/CT-TTHT về xử lý về hóa đơn đã lập có sai sót
02/07/2020
Cục thuế Hà nội
Hướng dẫn: * Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, 2 bên đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì 2 bên phải lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Căn cứ hóa đơn điều chỉnh , 2 bên kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán và thuế GTGT đầu ra, đầu vào. Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ nhưng ghi đúng MST của người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. *Quy định tỷ giá để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của NHTM nơi người nộp thuế mở tài khoản. Tỷ giá để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của NHTM nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.
Công văn số 61915/CT-TTHT về việc sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
6/7/2020
Cục thuế Hà nội
Hướng dẫn: Từ 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 đơn vị còn hóa đơn đặt in đã thông báo phát hành và vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp thì tiếp tục áp dụng hóa đơn đặt in. Doanh nghiệp có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau theo quy định. Nhà nước khuyến khích sử dụng hình thức HĐĐT
Công văn số 3527/CT-TTHT xuất hóa đơn khi cho tăng hàng hóa
7/4/2020
Cục thuế TP Hồ Chí Minh
Hướng dẫn: Trường hợp công ty có cho, tặng hàng hóa, sản phẩm cho khách hàng thì khi xuất hàng cho, tặng hàng công ty phải xuất hóa đơn
Công văn số 14347/CT-TTHT quy định sử dụng về hóa đơn điện tử
26/03/2020
Cục thuế Hà nội
Hướng dẫn: Đơn vị phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện hủy hóa đơn mua của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC
Công văn số 12412/CT-TTHT xuất hóa đơn khi trả lại hàng hóa
18/03/2020
Cục thuế Hà nội
Hướng dẫn:Khi bên bán đã xuất hóa đơn, bên mua đã nhận hàng sau đó người mua phát hiện hàng không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại thì bên mua phải xuất lại hóa đơn trả lại hàng, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại bên bán do không đúng qui cách, chất lượng, tiền thuế (nếu có)
Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử
30/09/2019
Bộ tài chính
Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử
Chính sách thuế đối với thu nhập của Giám đốc Công ty TNHH MTV
29/3/19
Cục thuế Hà nội
Công văn số 13697/CT-TTHT ngày 29/3/2019 hướng dẫn: Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên không chịu thuế TNCN; Tiền lương, tiền công, các khoản chi theo lương (gồm bảo hiểm, công tác phí, phụ cấp,...)không được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
Công văn số 60973/CT-TTHT về thuế GTGT đối với hoạt động khám, chữa bệnh
2/7/2020
Cục thuế Hà nội
Hướng dẫn: Nếu gói dịch vụ chữa bệnh (đúng theo quy định của Bộ y tế) có bao gồm cả sử dụng thuốc chữa bệnh thì khoản thu từ tiền thuốc chữa bệnh nằm trong gói này cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Khi phát hiện hóa đơn đã lập có sai sót thì thực hiện xử lý hóa đơn đã lập theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC
Công văn số 62436/CT-TTHT về xác định tình trạng cư trú của cá nhân là người nước ngoài
7/7/2020
Cục thuế Hà nội
Hướng dẫn: xác định tình trạng cư trú của cá nhân là người nước ngoài
Công văn số 60992/CT-TTHT về các loại thuế khi chuyển nhượng dự án đầu tư
02/07/2020
Cục thuế Hà nội
Hướng dẫn: Hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư để kinh doanh hoạt động không chịu thuế GTGT (dạy học, dạy nghề) phải lập hóa đơn GTGT và kê khai thuế GTGT
Công văn số 3531/CT-TTHT về mức chi các khoản chi phúc lợi
7/4/2020
Cục thuế TP Hồ Chí Minh
Hướng dẫn: Công ty có phát sinh các khoản chi có tính chất phúc lợi cho NLĐ (như mua thức ăn, tiệc cuối năm, tiệc giáng sinh) đáp ứng điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt, có tổng các khoản chi có tính chất phúc lợi không vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm thì Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
Công văn số 3530/CT-TTHT thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn
7/4/2020
Cục thuế TP Hồ Chí Minh
Hướng dẫn: Cá nhân là thành viên góp vốn của công ty có phát sinh chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty thì thuộc trường hợp nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn. Thuế suất chuyển nhượng vốn áp dụng tùy theo từng trường hợp là cá nhân cư trú hay không cư trú.
Công văn số 3552/CT-TTHT thuế TNCN khi nhận quà tặng là hiện vật
8/4/2020
Cục thuế TP Hồ Chí Minh
Hướng dẫn: Cá nhân là người lao động trong công ty được tặng quà bằng hiện vật, tặng quà theo hình thức bốc thăm trúng thưởng, phiếu mua hàng thì đây là khoản lợi ích người lao động được hưởng và tính vào thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.
Công văn số 3620/CT-TTHT thuế TNCN với quà tặng
10/04/2020
Cục thuế TP Hồ Chí Minh
Hướng dẫn: Trường hợp công ty tặng quà bằng hiện vật cho người lao động qua rút thăm trúng thưởng, tặng quà cho nhân viên thì được xem là khoản thu nhập từ lợi ích khác và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của NLĐ
Công văn số 20657/CT-TTHT thuế TNCN khi NLĐ nhân được các khoản chi trả từ Quỹ công đoàn
8/4/2020
Cục thuế Hà nội
Hướng dẫn: Các khoản chi cho người lao động được trích từ Quỹ Công đoàn (quỹ này đáp ứng quy định của Luật Công đoàn) thì không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động
Công văn số 18838/CT-TTHT chính sách thuế ưu đãi đối với hoạt động giáo dục, thể dục, thể thao
3/4/2020
Cục thuế Hà nội
Hướng dẫn: Điều kiện xác định các hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vự xã hội hóa bao gồm giáo dục- đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Các ưu đãi về thuế: -> thuế TNDN 10% trong suốt thời gian hoạt động -> thuế GTGT 5% đối với dịch vụ hoạt động thể dục, thể thao
Công văn số 14151/CT-TTHT thuế TNCN cho người lao động trong thời gian được công ty đào tạo
25/03/2020
Cục thuế Hà nội
Hướng dẫn: Công ty ký hợp đồng đạo tạo với NLĐ thì khi kết thúc thời gian đào tạo: -> Nếu công ty ký tiếp hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, công ty khấu trừ thuế TNCN theo Biểu lũy tiến từng phần trước khi chi trả cho NLĐ (tính cả thời gian đào tạo) -> Nếu công ty không ký tiếp hợp đồng lao động, công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% khi chi trả đối với khoản thu nhập từ 02 triệu đồng/ lần trở lên * Nếu NLĐ có thu nhập từ hai nơi, đều là hợp đồng từ 03 tháng trở lên thì được đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân và cho người phụ thuộc tại nơi người đó lựa chọn
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
Công văn số 3660/CT-TTHT về trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
13/4/2020
Cục thuế TP Hồ Chí Minh
Hướng dẫn: Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
Thông tư 48/2019/TT-BTC
8/8/2019
Bộ tài chính
Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng
5 nội dung đáng chú ý của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hoá đơn điện tử
12/9/2018
Chính phủ
Nghị định 119/2018/NĐ-CP với nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu tâm
Thong-tu-51-2017-tt-btc-sua-doi-thong-tu-117-2012-tt-btc-huong-dan-hanh-nghe-dich-vu-lam-thu-tuc-ve-thue
19/05/2017
Bộ tài chính
Thong-tu-51-2017-tt-btc-sua-doi-thong-tu-117-2012-tt-btc-huong-dan-hanh-nghe-dich-vu-lam-thu-tuc-ve-thue
Thông tư 117-2012 - Hướng dẫn Hành nghề Dịch vụ Đại lý thuế
19/07/2012
Bộ tài chính
Thông tư 117-2012 - Hướng dẫn Hành nghề Dịch vụ Đại lý thuế
Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
12/03/2018
Chính phủ
Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
Luật kế toán số 88/2015/QH13
20/11/2015
Quốc hội
Luật kế toán số 88/2015/QH13
Luật Kế toán số 03/2003/QH11
17/06/2003
Quốc hội
Luật Kế toán số 03/2003/QH11
Trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi
8/1/2018
Cục thuế Hà nội
CV số 1041/CT-TTHT trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi
Thông tư 228/2009/TT-BTC Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá
7/12/2009
Bộ tài chính
Thông tư 228/2009/TT-BTC Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
NĐ 121/2018/NĐ-CP SỬA BỔ SUNG NĐ 49/2013/NĐ-CP VỀ TIỀN LƯƠNG
13/09/2018
Chính phủ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
CV2347/BHXH-QLT v/v thực hiện QĐ 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của TGĐ BHXH Việt Nam
03/08/2018
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
CV2347/BHXH-QLT v/v thực hiện QĐ 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của TGĐ BHXH Việt Nam
Luật số 46/2014/ QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
13/6/2014
Quốc hội
Luật số 46/2014/ QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lao động
12/1/2015
Chính phủ
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lao động
Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH
16/11/2015
BLĐTBXH
Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động
Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định về Hợp đồng lao động
10/5/2013
Chính phủ
Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về Hợp đồng lao động
Nghị định 37/2006/NĐ-CP
4/4/2006
Chính phủ
Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006
Luật Thương mại 36/2005/QH11
14/6/2005
Quốc hội
Luật Thương mại 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005
Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012
18/6/12
Quốc hội
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012. Bộ luật gồm 17 chương, 242 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 và thay thế Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994
Quyết định 595/QĐ-BHXH
14/04/2017
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Thực hiện cấp Mã số BHXH để quản lý toàn bộ thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thay thế cho Số sổ BHXH và Số thẻ BHYT của mỗi NLĐ.
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
Những điểm mới về đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 01/2021
4/1/2021
Chính phủ
Những điểm mới về đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 01/2021
Nghị định số 122/2020/NĐ-CP của Chính phủ
5/10/2020
Chính phủ
Nghị định số 122/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Ngày có hiệu lực 15/10/2020
Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
24/2/2017
Chính phủ
Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Thông tư số 41/2017/TT-BTC
28/04/2017
Bộ tài chính
Thông tư số 41/2017/TT-BTC quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Hướng dẫn về việc việc đăng ký chương trình bán thanh lý hàng tồn kho
28/07/2017
Cục thuế thành phố Hà Nội
CÔNG VĂN 50825/CT-TTHT NĂM 2017 VỀ BÁN THANH LÝ HÀNG TỒN KHO
Thông tư 300/2016/TT-BTC hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
25/11/16
Bộ tài chính
Thông tư 300/2016/TT-BTC Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT
18/11/14
Bộ Thông tin và truyền thông
Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
Luật Thương mại 2005
14/06/2005
Quốc Hội
Quy định về hoạt động thương mại
Luật Du lịch mới nhất 2017
19/06/2017
Quốc Hội Việt Nam
Một số thay đổi về phí, lệ phí theo Luật Du lịch 2017
Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/05/2017
19/05/2017
Bộ Tài chính
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Trụ sở tại Hà Nội
0984 488 877
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
03218 537 999
Chi Nhánh tại Hải Phòng
0376 94 6582
Chi nhánh tại Thừa Thiên Huế
0984 488 877
Chi nhánh TP.HCM
Key_SDT_HCM
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -