Thư viện tài liệu
Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và Đại lý thuế Toàn Cầu (Globaltax.vn) là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp về lĩnh vực: tư vấn tài chính, kế toán kiểm toán và thuế theo giấy chứng nhận ĐKKD số 0106751655 cấp ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà nội, giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số 5304/XN-CT-HTr ngày 05/02/2015 của cục thuế TP.Hà Nội
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
Luật quản lý thuế số 38/2019/QH19
13/06/2019
Quốc hội
Luật quản lý thuế số 38/2019/QH19
Thông tư 25/2018/TT-BTC
16/03/2018
Bộ tài chính
Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP
Thông tư số 11/VBHN-BTC ngày 15/05/2017
14/08/2018
Bộ tài chính
Thông tư Hợp nhất về thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2017
Thông tư Số: 20/2017/TT-BTC ngày 6/3/2017
06/03/2017
Bộ Tài Chính
Thông tư số 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 195/2015/TT-BTC về Thuế Tiêu thụ đặc biệt
Thông tư số 12/VBHN-BTC ngày 15/05/2017
15/05/2017
Bộ Tài Chính
Văn bản hợp nhất số 12/VBHN- BTC - Thông tư hợp nhất Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2017
Thông tư số: 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015
24/11/2015
Bộ tài chính
Thông tư số: 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 sửa đổi , bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC
Thông tư số 13/VBHN-BTC
14/08/2017
Bộ tài chính
Văn bản hợp nhất số 13/VBHN -BTC - Thông tư hướng dẫn Luật thuế Giá trị gia tăng
Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11.03.2018
14/08/2018
Quốc hội
Nghị định qui định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Luật số 04/2017/QH2017 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
14/08/2018
Quốc hội
Nhiều chính sách hỗ trợ cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 01.01.2018
Một số lưu ý về hướng dẫn chính sách thuế trong tháng 7 năm 2018
8/13/2018
Cục thuế Hà nội
Một số lưu ý về hướng dẫn chính sách thuế trong tháng 7 năm 2018
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
Chính sách thuế GTGT liên quan đến hoạt động khuyến mãi
25/03/2019
Cục thuế Hà nội
Công văn số 11231/CT-TTHT ngày 25/3/2019 hướng dẫn: Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Nếu thực hiện theo đúng qui định của pháp luật về thương mại thì giá tính thuế = 0. Nếu không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để xuất bán cho khách hàng
Xác định số thuế GTGT đầu vào được hoàn liên quan đến hoạt động xuất khẩu
26/3/19
Cục thuế Hà nội
Công văn số 11716/CT-TTHT ngày 26/3/2019 hướng dẫn: Hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa ,dịch vụ xuất khẩu khi Doanh nghiệp vừa có hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và vùa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước
Công văn 54150/CV -TTHT về hoàn thuế xuất khẩu
2/8/2018
Cục thuế Hà nội
Thời điểm nào hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu được hoàn thuế GTGT?
CV 3047/TCT-KK về hoàn thuế GTGT
8/8/2018
Tổng cục thuế
Có được hoàn thuế GTGT đầu vào khi thực hiện xây dựng công trình tại nước ngoài?
Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó thực hiện xuất khẩu
21/06/2018
Cục thuế Hà Nội
Công văn số 42566/CT-TTHT ngày 21/06/2018 về việc Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó thực hiện xuất khẩu
Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu
20/06/2018
Cục thuế Hà Nội
Công văn số 42305/CT-TTHT ngày 20/06/2018 về việc Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu
Xử lý đối với số thuế GTGT đầu vào vượt quá 10% doanh thu hàng hóa dịch vụ xuất khẩu được hoàn
17/1/2018
Tổng cục thuế
CV số 271/TCT-CS hướng dẫn đơn vị xin hoàn thuế có số thuế GTGT đầu vào vượt quá 10% doanh thu hàng hóa dịch vụ xuất khẩu được hoàn sẽ được khấu trừ vào kỳ hoàn thuế tiếp theo (nếu có)
Không hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu
9/2/2018
Cục thuế Hà nội
CV 6477/ CT-TTHT v/v Không hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu
Dấu hiệu doanh nghiệp có rủi ro khi kiểm tra sau hoàn thuế
16/10/2017
Tổng cục thuế
CV 4773/TCT-CS chính sách thuế đối với việc kiểm tra doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế
Thủ tục hoàn thuế TNCN khi nộp thừa
26/2/2018
Cục thuế Hà nội
CV 7443/CT-TTHT về thủ tục hoàn thuế TNCN khi nộp thừa
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử
30/09/2019
Bộ tài chính
Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử
Chính sách thuế đối với thu nhập của Giám đốc Công ty TNHH MTV
29/3/19
Cục thuế Hà nội
Công văn số 13697/CT-TTHT ngày 29/3/2019 hướng dẫn: Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên không chịu thuế TNCN; Tiền lương, tiền công, các khoản chi theo lương (gồm bảo hiểm, công tác phí, phụ cấp,...)không được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
Xử lý hóa đơn đã giao khách hàng phát hiện ghi sai một số chỉ tiêu
18/06/2018
Cục thuế Hà Nội
Công văn 41335/CT-TTHT ngày 18/06/2018 về việc Xử lý hóa đơn đã giao khách hàng phát hiện ghi sai một số chỉ tiêu
Thông tin địa chỉ công ty ghi trên hóa đơn
25/06/2018
Cục thuế Hà Nội
Công văn số 43330/CT-TTHT ngày 25/06/2018 về thông tin địa chỉ công ty ghi trên hóa đơn
Quy định ủy quyền để ký vào tiêu thức " người bán hàng ký, đóng dấu".
18/06/218
Cục thuế TP Hà Nội
Quy định ủy quyền để ký vào tiêu thức " người bán hàng ký, đóng dấu".
Công văn số 2011/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 25/05/2018 v/v hoá đơn điện tử
25/05/2018
Tổng cục thuế
Công văn số 2011/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 25/05/2018 v/v hoá đơn điện tử
Công văn số 13405/CT-TTHT về việc lập hóa đơn
02/04/2018
Tổng cục thuế
Công văn số 13405/CT-TTHT về việc lập hóa đơn
Công văn số 13408/CT-TTHT về việc hóa đơn sai mã số thuế hoặc ngày tháng năm phát hành
02/04/2018
Tổng cục thuế
Công văn số 13408/CT-TTHT về việc hóa đơn sai mã số thuế hoặc ngày tháng năm phát hành
Kê khai thuế GTGT khi xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất
14/7/17
Tổng cục thuế
CV số 3127/TCT-KK hướng dẫn Kê khai thuế GTGT khi xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất
Không xuất hóa đơn đối với thu nhập chia từ hoạt động hợp tác kinh doanh
12/2/2018
Cục thuế Hà nội
CV 6677/CT-THHT hóa đơn, chứng từ đối với thu nhập chia từ hoạt động hợp tác kinh doanh
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
QD618/QĐ-BTC ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
10/4/19
Bộ tài chính
QD618/QĐ-BTC ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy từ 10/04/2019
Chi phí khấu hao TSCĐ khi cho mượn Tài sản cố định
27/2/2019
Cục thuế Hà nội
Công văn số 7625/CT-TTHT ngày 27/02/2019 v/v chi phí khấu hao TSCĐ hướng dẫn: Không được tính vào chi phí được trừ khoản chi phí khấu hao đối với tài sản cố định của Doanh nghiệp khi mang cho mượn
Chi phí khi doanh nghiệp thuê kho hàng
27/2/19
Cục thuế Hà nội
Công văn số 7624/CT-TTHT ngày 27/02/2019 v/v chính sách thuế TNDN đối với chi phí thuê kho
Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đầu vào của quà tặng khách hàng
20/03/19
Cục thuế Hà nội
Công văn số 10343/CT-TTHT ngày 20/3/2019 hướng dẫn: Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dùng để cho tặng khách hàng nhằm phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế thì không được khấu trừ
Phải xuất hóa đơn GTGT khi tặng quà cho khách hàng
22/03/19
Cục thuế Hà nội
Công văn số 10909/CT-TTHT ngày 22/3/2019 v/v chính sách thuế TNCN và GTGT hướng dẫn: Doanh nghiệp có hoạt động tặng quà cho khách hàng thì phải xuất hóa đơn GTGT, giá tính thuế là giá tính thuế của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động tặng quà
Công văn số 13703/CT-TTHT ngày 29/3/2019 v/v thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú
29/03/19
Cục thuế Hà nội
Cá nhân không cư trú có thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ tư vấn từ xa qua điện thoại, email (thực hiện dịch vụ tại nước ngoài)thì phải nộp thuế TNCN với thuế suất 20%
Công văn số 13409/CT-TTHT ngày 29/3/2019 v/v nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thuế suất 2%
29/03/19
Cục thuế Hà nội
Khi chuyển nhương bất động sản ( căn hộ chung cư) thì bên chuyển nhượng phải nộp thuế TNCN với thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá cho thuê lại (trừ các trường hợp được miễn giảm theo qui định)
Thu nhập từ nhận lãi tiền vay chịu thuế suất 5%
3/4/2019
Cục thuế Hà nội
Công văn số 14091/CT-TTHT ngày 03/4/2019 v/v xác định thu nhập chịu thuế TNCN: Cá nhân cho công ty vay vốn thì lãi tiền vay nhân được là thu nhập từ đầu tư vốn và chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 5%
CV 3861/TCT-CS thuế GTGT mặt hàng xỉ Titan xuất khẩu
10/10/2018
Tổng cục thuế
CV 3861/TCT-CS chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên, khoáng sản
Cv 3893/TCT-CST v/v phải lập hóa đơn GTGT khi thu tiền theo tiến độ của hoạt động kinh doanh BĐS
11/10/2018
Tổng cục thuế
Cv 3893/TCT-CST hướng dẫn hoạt động kinh doanh BĐS phải lập hóa đơn GTGT khi thu tiền theo tiến độ
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
Thông tư 48/2019/TT-BTC
8/8/2019
Bộ tài chính
Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng
5 nội dung đáng chú ý của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hoá đơn điện tử
12/9/2018
Chính phủ
Nghị định 119/2018/NĐ-CP với nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu tâm
Thong-tu-51-2017-tt-btc-sua-doi-thong-tu-117-2012-tt-btc-huong-dan-hanh-nghe-dich-vu-lam-thu-tuc-ve-thue
19/05/2017
Bộ tài chính
Thong-tu-51-2017-tt-btc-sua-doi-thong-tu-117-2012-tt-btc-huong-dan-hanh-nghe-dich-vu-lam-thu-tuc-ve-thue
Thông tư 117-2012 - Hướng dẫn Hành nghề Dịch vụ Đại lý thuế
19/07/2012
Bộ tài chính
Thông tư 117-2012 - Hướng dẫn Hành nghề Dịch vụ Đại lý thuế
Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
12/03/2018
Chính phủ
Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
Luật kế toán số 88/2015/QH13
20/11/2015
Quốc hội
Luật kế toán số 88/2015/QH13
Luật Kế toán số 03/2003/QH11
17/06/2003
Quốc hội
Luật Kế toán số 03/2003/QH11
Trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi
8/1/2018
Cục thuế Hà nội
CV số 1041/CT-TTHT trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi
Thông tư 228/2009/TT-BTC Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá
7/12/2009
Bộ tài chính
Thông tư 228/2009/TT-BTC Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá
Thông tư 147/2016/TT-BTC
13/10/2016
Bộ tài chính
Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
NĐ 121/2018/NĐ-CP SỬA BỔ SUNG NĐ 49/2013/NĐ-CP VỀ TIỀN LƯƠNG
13/09/2018
Chính phủ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
CV2347/BHXH-QLT v/v thực hiện QĐ 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của TGĐ BHXH Việt Nam
03/08/2018
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
CV2347/BHXH-QLT v/v thực hiện QĐ 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của TGĐ BHXH Việt Nam
Luật số 46/2014/ QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
13/6/2014
Quốc hội
Luật số 46/2014/ QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lao động
12/1/2015
Chính phủ
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lao động
Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH
16/11/2015
BLĐTBXH
Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động
Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định về Hợp đồng lao động
10/5/2013
Chính phủ
Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về Hợp đồng lao động
Nghị định 37/2006/NĐ-CP
4/4/2006
Chính phủ
Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006
Luật Thương mại 36/2005/QH11
14/6/2005
Quốc hội
Luật Thương mại 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005
Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012
18/6/12
Quốc hội
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012. Bộ luật gồm 17 chương, 242 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 và thay thế Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994
Quyết định 595/QĐ-BHXH
14/04/2017
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Thực hiện cấp Mã số BHXH để quản lý toàn bộ thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thay thế cho Số sổ BHXH và Số thẻ BHYT của mỗi NLĐ.
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
24/2/2017
Chính phủ
Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Thông tư số 41/2017/TT-BTC
28/04/2017
Bộ tài chính
Thông tư số 41/2017/TT-BTC quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Hướng dẫn về việc việc đăng ký chương trình bán thanh lý hàng tồn kho
28/07/2017
Cục thuế thành phố Hà Nội
CÔNG VĂN 50825/CT-TTHT NĂM 2017 VỀ BÁN THANH LÝ HÀNG TỒN KHO
Thông tư 300/2016/TT-BTC hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
25/11/16
Bộ tài chính
Thông tư 300/2016/TT-BTC Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT
18/11/14
Bộ Thông tin và truyền thông
Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
Luật Thương mại 2005
14/06/2005
Quốc Hội
Quy định về hoạt động thương mại
Luật Du lịch mới nhất 2017
19/06/2017
Quốc Hội Việt Nam
Một số thay đổi về phí, lệ phí theo Luật Du lịch 2017
Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/05/2017
19/05/2017
Bộ Tài chính
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Công ty tại Hà Nội
0984 488 877
Phòng kinh doanh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
0221 3 55 88 66
VPĐD Phố Nối - Hưng Yên
0931 709 002
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -