Tài liệu về pháp luật thuế
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
28/7/2015
Bộ tài chính
Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013
6/11/2013
Bộ tài chính
Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013
Thông tư số 99/2016/TT-BTC
29/6/16
Bộ tài chính
Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT
Nghị định 146/2017/NĐ-CP
15/12/2017
Chính phủ
Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017
QĐ 2141/QĐ- TCT quy trình quản lý rủi ro thuế
12/12/17
Tổng cục thuế
QĐ 2141/QĐ- TCT quy trình quản lý rủi ro trong phân tích thông tin đánh giá người nộp thuế
Thông tư 93/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/11/2017
19/09/2017
Bộ Tài chính
Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Nghị định 20/2017/NĐ-CP
24/02/2017
Chính phủ
Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Thông tư số 95/2016/TT- BTC hướng dẫn về đăng ký thuế
Thông tư số 95/2016/TT- BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế
Nghị định 164/2013/NĐ-CP
12/11/2013
Chính phủ
Nghị định 164/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Nghị định 114/2015/NĐ-CP
09/11/2015
Chính phủ
Nghị định 114/2015/NĐ-CP về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Công ty tại Hà Nội
0984 488 877
Phòng kinh doanh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
0221 3 55 88 66
VPĐD Phố Nối - Hưng Yên
0931 709 002
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -