Tài liệu về pháp luật thuế
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
Cv số 15990/CT-TTHT xác định nghĩa vụ kê khai giao dịch liên kết
30/03/2020
Cục thuế Hà nội
Hướng dẫn: Xác định các bên có giao dịch liên kết nếu một hoặc nhiều doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiêp
Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
8/4/2020
Chính phủ
Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
Luật quản lý thuế số 38/2019/QH19
13/06/2019
Quốc hội
Luật quản lý thuế số 38/2019/QH19
Thông tư 25/2018/TT-BTC
16/03/2018
Bộ tài chính
Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP
Thông tư số 11/VBHN-BTC ngày 15/05/2017
14/08/2018
Bộ tài chính
Thông tư Hợp nhất về thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2017
Thông tư Số: 20/2017/TT-BTC ngày 6/3/2017
06/03/2017
Bộ Tài Chính
Thông tư số 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 195/2015/TT-BTC về Thuế Tiêu thụ đặc biệt
Thông tư số 12/VBHN-BTC ngày 15/05/2017
15/05/2017
Bộ Tài Chính
Văn bản hợp nhất số 12/VBHN- BTC - Thông tư hợp nhất Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2017
Thông tư số: 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015
24/11/2015
Bộ tài chính
Thông tư số: 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 sửa đổi , bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC
Thông tư số 13/VBHN-BTC
14/08/2017
Bộ tài chính
Văn bản hợp nhất số 13/VBHN -BTC - Thông tư hướng dẫn Luật thuế Giá trị gia tăng
Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11.03.2018
14/08/2018
Quốc hội
Nghị định qui định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Trụ sở tại Hà Nội
0984 488 877
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
03218 537 999
Chi Nhánh tại Hải Phòng
0376 94 6582
Chi nhánh tại Thừa Thiên Huế
0984 488 877
Chi nhánh TP.HCM
Key_SDT_HCM
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -