Tài liệu về hóa đơn chứng từ
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
Phụ lục Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ
19/10/2020
Chính phủ
Phụ lục Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Ngày có hiệu lực 5/12/2020
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ
19/11/2020
Chính phủ
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về hóa đơn, chứng từ. Ngày có hiệu lực 1/7/2020
Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ
19/10/2020
Chính phủ
Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Ngày có hiệu lực 5/12/2020
Công văn số 60771/CT-TTHT về xử lý về hóa đơn đã lập có sai sót
02/07/2020
Cục thuế Hà nội
Hướng dẫn: * Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, 2 bên đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì 2 bên phải lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Căn cứ hóa đơn điều chỉnh , 2 bên kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán và thuế GTGT đầu ra, đầu vào. Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ nhưng ghi đúng MST của người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. *Quy định tỷ giá để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của NHTM nơi người nộp thuế mở tài khoản. Tỷ giá để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của NHTM nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.
Công văn số 61915/CT-TTHT về việc sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
6/7/2020
Cục thuế Hà nội
Hướng dẫn: Từ 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 đơn vị còn hóa đơn đặt in đã thông báo phát hành và vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp thì tiếp tục áp dụng hóa đơn đặt in. Doanh nghiệp có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau theo quy định. Nhà nước khuyến khích sử dụng hình thức HĐĐT
Công văn số 3527/CT-TTHT xuất hóa đơn khi cho tăng hàng hóa
7/4/2020
Cục thuế TP Hồ Chí Minh
Hướng dẫn: Trường hợp công ty có cho, tặng hàng hóa, sản phẩm cho khách hàng thì khi xuất hàng cho, tặng hàng công ty phải xuất hóa đơn
Công văn số 14347/CT-TTHT quy định sử dụng về hóa đơn điện tử
26/03/2020
Cục thuế Hà nội
Hướng dẫn: Đơn vị phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện hủy hóa đơn mua của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC
Công văn số 12412/CT-TTHT xuất hóa đơn khi trả lại hàng hóa
18/03/2020
Cục thuế Hà nội
Hướng dẫn:Khi bên bán đã xuất hóa đơn, bên mua đã nhận hàng sau đó người mua phát hiện hàng không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại thì bên mua phải xuất lại hóa đơn trả lại hàng, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại bên bán do không đúng qui cách, chất lượng, tiền thuế (nếu có)
Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử
30/09/2019
Bộ tài chính
Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử
Chính sách thuế đối với thu nhập của Giám đốc Công ty TNHH MTV
29/3/19
Cục thuế Hà nội
Công văn số 13697/CT-TTHT ngày 29/3/2019 hướng dẫn: Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên không chịu thuế TNCN; Tiền lương, tiền công, các khoản chi theo lương (gồm bảo hiểm, công tác phí, phụ cấp,...)không được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Trụ sở tại Hà Nội
0984 488 877
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
03218 537 999
Chi Nhánh tại Hải Phòng
0376 94 6582
Chi nhánh tại Thừa Thiên Huế
0984 488 877
Chi nhánh TP.HCM
Key_SDT_HCM
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -