Tài liệu về hóa đơn chứng từ
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử
30/09/2019
Bộ tài chính
Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử
Chính sách thuế đối với thu nhập của Giám đốc Công ty TNHH MTV
29/3/19
Cục thuế Hà nội
Công văn số 13697/CT-TTHT ngày 29/3/2019 hướng dẫn: Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên không chịu thuế TNCN; Tiền lương, tiền công, các khoản chi theo lương (gồm bảo hiểm, công tác phí, phụ cấp,...)không được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
Xử lý hóa đơn đã giao khách hàng phát hiện ghi sai một số chỉ tiêu
18/06/2018
Cục thuế Hà Nội
Công văn 41335/CT-TTHT ngày 18/06/2018 về việc Xử lý hóa đơn đã giao khách hàng phát hiện ghi sai một số chỉ tiêu
Thông tin địa chỉ công ty ghi trên hóa đơn
25/06/2018
Cục thuế Hà Nội
Công văn số 43330/CT-TTHT ngày 25/06/2018 về thông tin địa chỉ công ty ghi trên hóa đơn
Quy định ủy quyền để ký vào tiêu thức " người bán hàng ký, đóng dấu".
18/06/218
Cục thuế TP Hà Nội
Quy định ủy quyền để ký vào tiêu thức " người bán hàng ký, đóng dấu".
Công văn số 2011/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 25/05/2018 v/v hoá đơn điện tử
25/05/2018
Tổng cục thuế
Công văn số 2011/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 25/05/2018 v/v hoá đơn điện tử
Công văn số 13405/CT-TTHT về việc lập hóa đơn
02/04/2018
Tổng cục thuế
Công văn số 13405/CT-TTHT về việc lập hóa đơn
Công văn số 13408/CT-TTHT về việc hóa đơn sai mã số thuế hoặc ngày tháng năm phát hành
02/04/2018
Tổng cục thuế
Công văn số 13408/CT-TTHT về việc hóa đơn sai mã số thuế hoặc ngày tháng năm phát hành
Kê khai thuế GTGT khi xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất
14/7/17
Tổng cục thuế
CV số 3127/TCT-KK hướng dẫn Kê khai thuế GTGT khi xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất
Không xuất hóa đơn đối với thu nhập chia từ hoạt động hợp tác kinh doanh
12/2/2018
Cục thuế Hà nội
CV 6677/CT-THHT hóa đơn, chứng từ đối với thu nhập chia từ hoạt động hợp tác kinh doanh
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Công ty tại Hà Nội
0984 488 877
Phòng kinh doanh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
0221 3 55 88 66
VPĐD Phố Nối - Hưng Yên
0931 709 002
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -