Tài liệu về bảo hiểm - Lao động - tiền lương
Số hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Nội dung
NĐ 121/2018/NĐ-CP SỬA BỔ SUNG NĐ 49/2013/NĐ-CP VỀ TIỀN LƯƠNG
13/09/2018
Chính phủ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
CV2347/BHXH-QLT v/v thực hiện QĐ 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của TGĐ BHXH Việt Nam
03/08/2018
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
CV2347/BHXH-QLT v/v thực hiện QĐ 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của TGĐ BHXH Việt Nam
Luật số 46/2014/ QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
13/6/2014
Quốc hội
Luật số 46/2014/ QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lao động
12/1/2015
Chính phủ
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lao động
Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH
16/11/2015
BLĐTBXH
Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động
Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định về Hợp đồng lao động
10/5/2013
Chính phủ
Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về Hợp đồng lao động
Nghị định 37/2006/NĐ-CP
4/4/2006
Chính phủ
Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006
Luật Thương mại 36/2005/QH11
14/6/2005
Quốc hội
Luật Thương mại 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005
Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012
18/6/12
Quốc hội
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012. Bộ luật gồm 17 chương, 242 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 và thay thế Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994
Quyết định 595/QĐ-BHXH
14/04/2017
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Thực hiện cấp Mã số BHXH để quản lý toàn bộ thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thay thế cho Số sổ BHXH và Số thẻ BHYT của mỗi NLĐ.
Xin vui lòng lướt sang bên để xem thêm các thông tin khác
Trụ sở tại Hà Nội
0984 488 877
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
03218 537 999
Chi Nhánh tại Hải Phòng
0376 94 6582
Chi nhánh tại Thừa Thiên Huế
0984 488 877
Chi nhánh TP.HCM
Key_SDT_HCM
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -