Rà soát rủi ro thuế lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Đại lý thuế Toàn cầu giới thiệu tới các bạn kỹ năng rà soát thuế đối với đơn vị kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm
 


 

Xem xét sổ sách kế toán:

 

  • Xác định khoản thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ do sử dụng cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm không có hóa đơn GTGT
  • Thu thuế GTGT 10% trên doanh thu phí chứng từ (handling) trong trường hợp công ty bảo hiểm ký hợp đồng bảo hiểm và là công ty leader
  • Kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào không đúng quy định đối với tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ
  • Doanh thu phí tái bảo hiểm ra nước ngoài đối với trường hợp công ty môi giới bảo hiểm ký hợp đồng tái bảo hiểm ra nước ngoài và nhận thu phí ở Việt nam để chuyển cho công ty nhận tái nước ngoài nhưng không kê khai nộp thuế TNDN thay cho nhà thầu nước ngoài
Công ty bảo hiểm thường chậm xuất hóa đơn và chậm kê khai doanh thu do các hợp đồng bảo hiểm thường ký dài hạn (nhiều năm), và thu tiền theo từng kỳ, có thể là 01 năm hoặc 06 tháng 1 lần, khi thu được tiền mới kê khai nộp thuế

 

 

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -