Nhận diện rủi do khi kê khai thuế nhà thầu

Đại lý thuế Toàn cầu giới thiệu tới các bạn kỹ năng rà soát thuế đối với thuế nhà thầu

 

Tham khảo:  Thông tư 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012

http://dailythuetoancau.com/huong-dan-ke-khai-thue-nha-thau-nuoc-ngoai.htm

 

Xem xét sổ sách kế toán:


Cần lưu ý đối với việc thực hiện nhập máy móc thiết bị có bao gồm chi phí bảo hành hoặc không ghi nhận trong hợp đồng nhưng có thực hiện việc bảo hành sản phẩm.

Lưu ý khi xuất khẩu tại chỗ theoThông tư 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của BTC về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam hoặc có thu nhập tại Việt nam hoặc có thu nhập tại Việt nam


Một số sai sót khi kê khai, thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài:

  • Không kê khai hoặc kê khai không đúng thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài khi phát sinh các dịch vụ chịu thuế đối với các hoạt động đầu tư dây chuyền sản xuất mới; nhaaph khẩu máy móc thiết bị có kèm theo dịch vụ bảo hành, lắp đặt chạy thử;
  • Vay vốn của doanh nghiệp nước ngoài và trả lãi nhưng không kê khai thuế nhà thầu;
  • Chưa kê khai đầy đủ thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài đối với chi phí liên quan đến nhà thầu như chi phí ăn ở, đi lại, các dịch vụ khác liên quan. Chưa kê khai thuế nộp thay nhà thầu đối với chi phí vận chuyển, lắp đặt và các dịch vụ đi kèm khi bán máy móc, thiết bị trả cho nhà thầu nước ngoài hoặc kê khai sai thuế suất đối với các ngành nghề theo quy định
  • Không kê khai và nộp thay thuế nhà thầu khi có phát sinh các hợp đồng với các nhà thầu nước ngoài với lý do áp dụng hiệp định thuế, nhưng thực tế không có đủ hồ sơ và tài liệu để chứng minh là được áp dụng hiệp định
  • Có kê khai và nộp nhưng không đầy đủ, kê khai sai, thiếu nghĩa vụ thuế phát sinh.

+ Trường hợp cố tình kê sai: Tách một hợp đồng thành nhiều hợp đồng để tránh thuế. Ví dụ: Tách một hợp đồng mua máy móc thiết bị kèm theo nhiều dịch vụ khác thành 02 hợp đồng: 01 hợp đồng mua bán máy móc thiết bị thuần túy không chịu thuế nhà thầu; 01 hợp đồng cung cấp các dịch vụ khác chịu thuế nhà thầu
 + Các sai phạm về kê khai:

Kê khai thiếu doanh thu chịu thuế: Chỉ tính thuế một phần giá trị hợp đồng; chỉ kê khai thuế GTGT, không kê khai thuế TNDN; Có hợp đồng thuê người nước ngoài quản lý nhưng không kê khai tính thuế với lý do người nước ngoài là các chuyên gia không phải chịu thuế nhưng thực chất họ không phải là các chuyên gia hoặc không đủ căn cứ để chứng minh họ là những chuyên gia.

Giảm trừ vào doanh thu các khoản chi phí của nhà thầu nước ngoài để thực hiện hợp đồng nhà thầu (như chi phí ăn ở, đi lại,...)

Không kê khai tính thuế TNDN đối với hoạt động cung cấp máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải,...trong nước chưa sản xuất được,

Bù trừ công nợ các khoản thanh toán để không kê khai tính thuế

+ Các sai phạm về thuế suất, tỷ lệ tính thuế: áp dụng không đúng tỷ lệ tính thuế GTGT và TNDN. Thường áp dụng thuế suất không đúng ngành nghề với mục đích giảm thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài

+ Khoản chi cho giao dịch nội bộ công ty mẹ con:
Đã đưa vào chi phí nhưng giải thích là chưa thanh toán nên chưa tính thuế nhà thầu coi như cấn trừ công nợ giữa công ty mẹ và con

Thực chất đã thanh toán, phải tính thuế nhà thầu nhưng thay thế bằng hợp đồng bảo lãnh để không kê khai thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài

Giữa công ty mẹ phía nước ngoài và công ty con tại Việt nam có phát sinh mua bán máy móc, thiết bị và các dịch vụ khác nhưng theo dõi trên công nợ, không thanh toán để tránh nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài.

 
Xem thêm: Dịch vụ kế toán tại Hà nội
Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán tại Hà nội

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -