Nghiệp vụ thuế

Khấu trừ thuế TNCN đối với cá nhân/nhóm cá nhân không đăng ký kinh doanh

05/12/2017 - 1.585 lượt xem
Hướng dẫn thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài
Xem chi tiết

Thông tư mới sửa đổi, bổ sung Thông tư Quản lý thuế , Thông tư 156/2013/TT-BTC

26/05/2017 - 922 lượt xem
Ngày 20/01/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 06/2017/TT-BTC Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC Thông tư 156/2013/TT-BTC
Xem chi tiết

Các thay đổi về mức lệ phí trước bạ từ ngày 01.01.2017

26/05/2017 - 1.107 lượt xem
Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, giá tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ, miễn lệ phí trước bạ và kê khai, thu, nộp lệ phí trước bạ
Xem chi tiết

Hoàn thuế GTGT đầu vào phát sinh trước 01/07/2016

26/05/2017 - 1.006 lượt xem
Ngày 06/02/2016, Tổng cục thuế ban hành công văn Công văn 373/TCT-KK gửi tới các cục thuế giải đáp vướng mắc hoàn thuế GTGT đối với trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục trong giai đoạn chuyển tiếp của Luật số 106/2016/QH13 và khai bổ sung hoàn thuế GTGT trên hồ sơ khai thuế
Xem chi tiết
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -