Nghiệp vụ thuế

Hướng dẫn kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp

17/01/2018 - 2.032 lượt xem
Hướng dẫn kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2018
Xem chi tiết

Hướng dẫn kê khai thuế Giá trị gia tăng

17/01/2018 - 1.014 lượt xem
Hướng dẫn kê khai thuế Giá trị gia tăng
Xem chi tiết

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài năm 2018

17/01/2018 - 646 lượt xem
Hướng dẫn kê khai thuế môn bài năm 2018
Xem chi tiết

CV số 40687/CT-TTHT về trích khấu hao đối với tài sản là nhà hỗn hợp

21/12/2017 - 697 lượt xem
CV số 40687/CT-TTHT về trích khấu hao đối với tài sản là nhà hỗn hợp
Xem chi tiết

Tài khoản 141

20/12/2017 - 1.015 lượt xem
Tài khoản 141 - Tạm ứng
Xem chi tiết

Hoàn thuế GTGT

20/12/2017 - 1.226 lượt xem
Ngày 04/12/2017, Tổng cục thuế có công văn số 5560/TCT-CS gửi Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT
Xem chi tiết

Tổng cục thuế hướng dẫn Chính sách thuế đối với ngân hàng

15/12/2017 - 2.161 lượt xem
Khấu hao trụ sở và hóa đơn GTGT cho đơn vị nội bộ thuê văn phòng
Xem chi tiết

Chính sách thuế TNCN

14/12/2017 - 937 lượt xem
Thuế TNCN đối với bảo hiểm sức khỏe
Xem chi tiết

Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ ghi nhận truy thu thuế GTGT, thuế TNDN, phạt chậm nộp

05/12/2017 - 649 lượt xem
Xin cho hỏi về phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ ghi nhận truy thu thuế GTGT, thuế TNDN, phạt chậm nộp sau khi có Quyết định xử phạt của Cơ quan Thanh tra
Xem chi tiết
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -