Nghiệp vụ thuế

Mức phạt đối với các hành vi trốn thuế, gian lận thuế

15/08/2018 - 531 lượt xem
Mức phạt đối với các hành vi trốn thuế, gian lận thuế
Xem chi tiết

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh

14/08/2018 - 510 lượt xem
Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh
Xem chi tiết

Điều kiện đăng ký người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh

14/08/2018 - 444 lượt xem
Điều kiện đăng ký người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh
Xem chi tiết

Hướng dẫn tính và kê khai, nộp thuế nhà thầu

02/08/2018 - 404 lượt xem
Hướng dẫn tính và kê khai, nộp thuế nhà thầu
Xem chi tiết

Hướng dẫn khấu trừ thuế và tính thuế TNCN đối với lao động thử việc

06/07/2018 - 554 lượt xem
Hướng dẫn khấu trừ thuế và tính thuế TNCN đối với lao động thử việc
Xem chi tiết

Hướng dẫn thủ tục ban đầu về thuế

21/06/2018 - 626 lượt xem
Hướng dẫn thủ tục ban đầu về thuế
Xem chi tiết

Tài khoản 336

23/01/2018 - 560 lượt xem
Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ
Xem chi tiết

Hướng dẫn kê khai thuế Tiêu thụ đặc biệt

17/01/2018 - 765 lượt xem
Hướng dẫn kê khai thuế Tiêu thụ đặc biệt
Xem chi tiết
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -