Nghiệp vụ thuế

Các khoản phụ cấp có phải chịu các loại thuế không

10/11/2018 - 1.573 lượt xem
Các khoản phụ cấp có phải chịu thuế TNDN, TNCN hay không
Xem chi tiết

Các trường hợp được gia hạn thời hạn nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT

21/10/2018 - 534 lượt xem
Những trường hợp được gia hạn thời hạn nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT
Xem chi tiết

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa

11/10/2018 - 495 lượt xem
Cách tính mới nhất cho hàng hóa về thuế tiêu thụ đặc biệt
Xem chi tiết

Hợp thức hóa các chi phí không có hóa đơn

07/10/2018 - 657 lượt xem
Cách hợp thức hóa các chi phí không có hóa đơn trong doanh nghiệp
Xem chi tiết

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài và hồ sơ quyết toán thuế ?

04/10/2018 - 525 lượt xem
Có phải nộp lệ phí môn bài và hồ sơ quyết toán thuế khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh
Xem chi tiết

Viết Hóa đơn có số dòng ít hơn hàng hóa

03/10/2018 - 904 lượt xem
Cách viết Hàng hóa có số dòng nhiều hơn so với số dòng trên hóa đơn
Xem chi tiết

Những chính sách thuế GTGT

29/09/2018 - 463 lượt xem
Hướng dẫn chính sách thuế GTGT
Xem chi tiết

Thuế GTGT với dự án đầu tư

29/09/2018 - 435 lượt xem
Hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư
Xem chi tiết

Xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ công ty

25/09/2018 - 474 lượt xem
Vấn đề hóa đơn khi thay đổi địa chỉ công ty
Xem chi tiết
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -