Nghiệp vụ thuế

Một số chính sách đối với các loại thuế

04/12/2018 - 306 lượt xem
Những chính sách đối với các loại thuế
Xem chi tiết

Thuế thu nhập doanh nghiệp ,thu nhập cá nhân đối với tháng lương 13

28/11/2018 - 140 lượt xem
Tháng lương 13 đối với thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân
Xem chi tiết

Xác định chi phí được trừ đối với khoản tiền thuê nhà của cá nhân để làm văn phòng

10/11/2018 - 285 lượt xem
Chi phí được trừ đối với các khoản tiền thuê của cá nhân để làm văn phòng
Xem chi tiết

Các khoản phụ cấp có phải chịu các loại thuế không

10/11/2018 - 1.100 lượt xem
Các khoản phụ cấp có phải chịu thuế TNDN, TNCN hay không
Xem chi tiết

Các trường hợp được gia hạn thời hạn nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT

21/10/2018 - 173 lượt xem
Những trường hợp được gia hạn thời hạn nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT
Xem chi tiết

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa

11/10/2018 - 169 lượt xem
Cách tính mới nhất cho hàng hóa về thuế tiêu thụ đặc biệt
Xem chi tiết

Hợp thức hóa các chi phí không có hóa đơn

07/10/2018 - 182 lượt xem
Cách hợp thức hóa các chi phí không có hóa đơn trong doanh nghiệp
Xem chi tiết

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài và hồ sơ quyết toán thuế ?

04/10/2018 - 182 lượt xem
Có phải nộp lệ phí môn bài và hồ sơ quyết toán thuế khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh
Xem chi tiết

Viết Hóa đơn có số dòng ít hơn hàng hóa

03/10/2018 - 234 lượt xem
Cách viết Hàng hóa có số dòng nhiều hơn so với số dòng trên hóa đơn
Xem chi tiết
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -