Nghiệp vụ quyết toán thuế

Một số lỗi phạt khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng dân dụng

11/12/2020 - 619 lượt xem
Một số lỗi phạt khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp xây dựng, buôn bán vật liệu xây dựng
Xem chi tiết

Một số lỗi phạt khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp truyền thông, in ấn

11/12/2020 - 641 lượt xem
Một số lỗi phạt khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, sự kiện, in, chụp ảnh
Xem chi tiết

Bộ tiêu chí đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro

11/12/2020 - 7.831 lượt xem
Thế nào là người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn?
Xem chi tiết

Một số lỗi phạt khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp dịch vụ vận chuyển

11/12/2020 - 671 lượt xem
Một số lỗi phạt khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp vận chuyển, vận tải
Xem chi tiết

Một số lỗi phạt khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp cho thuê văn phòng

08/12/2020 - 681 lượt xem
Một số lỗi phạt khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp cho thuê văn phòng, cho thuê căn hộ
Xem chi tiết

Một số lỗi phạt khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp được ưu đãi thuế TNDN

07/12/2020 - 427 lượt xem
Một số lỗi phạt khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp được ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp
Xem chi tiết

Một số lỗi phạt khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng

07/12/2020 - 453 lượt xem
Một số lỗi phạt khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp xây dựng, thi công xây dựng
Xem chi tiết

Các rủi ro liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn- chứng khoán (phần 03)

05/12/2020 - 1.499 lượt xem
Các rủi ro liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn- chứng khoán (phần 03)
Xem chi tiết

Vi phạm về Thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động xây dựng

04/12/2020 - 1.192 lượt xem
Vi phạm về Thuế TNDN đối với hoạt động xây dựng
Xem chi tiết
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -