Nghiệp vụ quyết toán thuế

Một số lỗi tổng hợp khi rà soát thuế GTGT, thuế TNDN

31/10/2018 - 1.055 lượt xem
Một số lỗi tổng hợp khi rà soát thuế GTGT, thuế TNDN
Xem chi tiết

Nhận diện rủi do khi kê khai thuế nhà thầu

30/10/2018 - 1.178 lượt xem
Nhận diện rủi do khi kê khai thuế nhà thầu
Xem chi tiết

Các sai sót liên quan đến chi phí lãi vay

19/09/2018 - 1.148 lượt xem
Các sai sót liên quan đến chi phí lãi vay
Xem chi tiết

Vi phạm về Thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động xây dựng

13/09/2018 - 682 lượt xem
Vi phạm về Thuế TNDN đối với hoạt động xây dựng
Xem chi tiết

Một số dấu hiệu để nhận diện doanh nghiệp có các giao dịch đáng ngờ

13/09/2018 - 1.121 lượt xem
Một số dấu hiệu để nhận diện doanh nghiệp có các giao dịch đáng ngờ
Xem chi tiết

Kiểm tra thuế nhà thầu thực hiện dự án ODA

08/09/2018 - 408 lượt xem
Kiểm tra thuế nhà thầu thực hiện dự án ODA
Xem chi tiết

Sai sót thuế lĩnh vực kinh doanh thuốc, tân dược

08/09/2018 - 1.035 lượt xem
Rà soát thuế lĩnh vực kinh doanh thuốc, tân dược
Xem chi tiết

Kiểm tra đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

08/09/2018 - 411 lượt xem
Kiểm tra đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Xem chi tiết

Nhận diện rủi ro thuế liên quan đến giao dịch liên kết (Phần 2)

04/09/2018 - 576 lượt xem
Nhận diện rủi ro thuế liên quan đến giao dịch liên kết (Phần 2)
Xem chi tiết

Nhận diện rủi ro thuế liên quan đến giao dịch liên kết (Phần 1)

04/09/2018 - 866 lượt xem
Nhận diện rủi ro thuế liên quan đến giao dịch liên kết (Phần 1)
Xem chi tiết
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -