Nghiệp vụ kế toán

Tài khoản 338

06/02/2018 - 705 lượt xem
Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác
Xem chi tiết

Tài khoản 337

01/02/2018 - 601 lượt xem
Tài khoản 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
Xem chi tiết

Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

22/01/2018 - 912 lượt xem
Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Xem chi tiết

Chế độ kế toán áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài

22/01/2018 - 1.503 lượt xem
Chế độ kế toán áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài
Xem chi tiết

Những nội dung mới của Luật Kế toán năm 2015

22/01/2018 - 637 lượt xem
Những nội dung mới của Luật Kế toán năm 2015
Xem chi tiết

Sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán

22/01/2018 - 4.148 lượt xem
Hạch toán kế toán và kê khai thuế khi đơn vị sử dụng ngoại tệ (đồng USD) làm đơn vị tiền tệ trong kế toán
Xem chi tiết

Tài khoản 335

17/01/2018 - 549 lượt xem
Tài khoản 335 - Chi phí phải trả
Xem chi tiết

Tài khoản 334

17/01/2018 - 490 lượt xem
Tài khoản 334 - Phải trả người lao động
Xem chi tiết

Tài khoản 211 (phần 2)

17/01/2018 - 519 lượt xem
Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình
Xem chi tiết

Tài khoản 333

12/01/2018 - 739 lượt xem
Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
Xem chi tiết
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -