NĐ 121/2018/NĐ-CP SỬA BỔ SUNG NĐ 49/2013/NĐ-CP VỀ TIỀN LƯƠNG


Nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định về thang bảng lương

Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ quy định : Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương , sửa đổi, bổ sung Nghi định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013


Download

Download

Công ty tại Hà Nội
0984 488 877
Phòng kinh doanh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
0221 3 55 88 66
VPĐD Phố Nối - Hưng Yên
0931 709 002
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -