Một số lỗi phạt khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp truyền thông, in ấn

Đại lý thuế toàn cầu (www.globaltax.vn) gửi các bạn tham khảo một số lỗi phạt khi quyết toán thuế trong doanh nghiệp truyền thông, sự kiện, quay phim, chụp ảnh
Một số lỗi phạt thường gặp trên Biên bản quyết toán thuế
Doanh nghiệp lĩnh vực: in chụp ảnh, quay phim, tổ chức sự kiện, truyền thông,... Kỳ kiểm tra năm 2013-2014-2015-2016-2017


* Đặc thù doanh nghiệp : doanh thu từ hoạt động in ấn, quay phim, chụp ảnh, tổ chức các sự kiện, hoạt động truyền thông....

 • Đối tượng khách hàng: khách hàng doanh nghiệp, cá nhân 
 
 • Về doanh thu hoạt động chính: chịu thuế GTGT 10%
           

- Sai sót về thuế Giá trị gia tăng ( GTGT):

 • khai sai thuế GTGT của một số chứng từ mua vào không hợp lệ, không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (rượu, nồi cơm điện, ti vi,giày dép, vé máy bay, phòng nghỉ, ăn uống..)
 •  

 
- Sai sót về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

 • hạch toán một số chi phí chưa chính xác, hạch toán chi phí mua hàng không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (rượu, nồi cơm điện, ti vi,giày dép, vé máy bay, phòng nghỉ, ăn uống..)
 • hạch toán sai giá vốn hàng xuất kho
 • hạch toán thiếu doanh thu do đã xuất hóa đơn nhưng chưa kê khai thuế GTGT, chưa kê khai doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hạch toán giá vốn không tương ứng với doanh thu, giá vốn hàng hóa dịch vụ cao hơn doanh thu ghi nhận trong kỳ
 • hạch toán sai khoản tiền nộp chậm ( chậm nộp tiền thuế, tiền bảo hiểm), tiền phạt vi phạm hành chính vào chi phí trong kỳ
 • chi phí một số khoản tiền lương không đủ hồ sơ theo quy định. Hạch toán các khoản trích theo lương ( bảo hiểm cho người lao động) nhưng kết thúc năm chưa nộp theo quy định
 •  
 •  


- Sai sót về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN):


- Sai sót về Hóa đơn:

 • kê sai một số chỉ tiêu trên trên tờ khai GTGTBản quyền thuộc về Globaltax.vn -