Một số lỗi phạt khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng dân dụngĐại lý thuế toàn cầu (www.globaltax.vn) gửi các bạn tham khảo một số lỗi phạt khi quyết toán thuế trong doanh nghiệp xây dựng, buôn bán vật liệu xây dựng

Một số lỗi phạt thường gặp trên Biên bản quyết toán thuế
Doanh nghiệp lĩnh vực: xây dựng công trình dân dụng, thi công san lấp đường, buôn bán vật liệu xây dựng, ... 

Kỳ kiểm tra năm 2018-2019


* Đặc thù doanh nghiệp : xây dựng công trình dân dụng, thi công công trình đường xá, buôn bán vật liệu xây dựng, ... • Đối tượng khách hàng: khách hàng doanh nghiệp, cá nhân (chủ yếu là doanh nghiệp)
 
 • Về doanh thu hoạt động chính: chủ yếu thi công các công trình nhận thầu lại từ các nhà thầu chính, từ chủ đầu tư
            - thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN với hoạt động xây dựng, lắp đặt :là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu

              - thời điểm xuất hóa đơn đối với hoạt động xây lắp:là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền hay chưa. Chênh lệch doanh thu kê khai thuế GTGT < Doanh thu hạch toán thuế TNDN : 847,123,717 đồng: 
  => do giảm trừ khối lượng doanh thu không được  bên A chấp nhận thanh quyết toán, kỳ kế toán trước đã giảm trừ doanh thu nhưng chưa giảm trừ chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm {chỉ tiêu: Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm - mã [B3]  Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 03/TNDN)

- Sai sót về thuế Giá trị gia tăng ( GTGT):

 • khai sai thuế GTGT của một số chứng từ mua vào không hợp lệ, không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ( dịch vụ du lịch nghỉ mát, vé máy bay..)
 • kê khai  thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt 

 
- Sai sót về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

 • hạch toán một số chi phí chưa chính xác, hạch toán chi phí mua hàng không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ( dịch vụ du lịch nghỉ mát, vé máy bay....)
 • hạch toán vào chi phí  của hàng hóa dịch vụ mua vào không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặ
 • hạch toán chi phí lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư có thời hạn trên 12 tháng ( khoản lãi vay được vốn hóa)
 • hạch toán chi phí tài chính của khoản vay tương ứng vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ 
 •  
 • chi phí  một số khoản tiền lương không đủ hồ sơ theo quy định
 • chi phí khấu hao TSCD chưa đúng qui định do đã hết thời hạn khấu hao theo quy định


- Sai sót về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN):


- Sai sót về Hóa đơn:

 • kê sai một số chỉ tiêu trên tờ khai hóa đơn thuế GTGT

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -