Một số lỗi phạt khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp dịch vụ vận chuyển

Đại lý thuế Toàn cầu gửi các bạn tham khảo một số kinh nghiệm khi quyết toán thuế đối với công ty trong lĩnh vực vận tải, vận chuyển

Một số lỗi phạt thường gặp trên Biên bản quyết toán thuế
Doanh nghiệp lĩnh vực: vận tải


Kỳ kiểm tra năm 2012-2013-2014-2015


* Đặc thù doanh nghiệp : dịch vụ vận tải, vận chuyển cho công ty, cá nhân

  • Đối tượng thuê: khách hàng doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu thuê 
  • Về doanh thu: chịu thuế suất 10%
 

- Sai sót về thuế Giá trị gia tăng ( GTGT):

  • khai sai thuế GTGT của một số chứng từ mua vào không hợp lệ, không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (điện thoại, thẻ, quà tết..)
  • thanh toán hóa đơn trên 20 triệu bằng tiền mặt

 
- Sai sót về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

  • hạch toán một số chi phí chưa chính xác, hạch toán chi phí mua hàng không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (điện thoại, thẻ, quà tết..)
  • hạch toán chi phí các hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt
  •  


- Sai sót về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN):


- Sai sót về Hóa đơn:

  • kê sai một số chỉ tiêu trên tờ khai hóa đơn thuế GTGT


 


 
  •  
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -