MỞ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC MỞ MST CÁ NHÂN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


I. Quy định về cá nhân cư trú:

Theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT – BTC của Bộ Tài chính:

“1. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân cho người nước ngoài

Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

b.1) Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú:

b.1.1) Đối với công dân Việt Nam: nơi ở thường xuyên là nơi cá nhân sinh sống thường xuyên, ổn định không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú.
b.1.2) Đối với người nước ngoài: nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp."

Như vậy, nếu người nước ngoài mà bên bạn đang thuê lao động làm việc tại Việt Nam, đảm bảo các quy định về pháp luật lao động và quản lý cư trú, có thẻ tạm trú thì bên bạn phải đăng ký mã số thuế cho cá nhân này.

II. Thủ tục, hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân cho người nước ngoài:

Về thủ tục, hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký mẫu 05-ĐK-TCT

- Bản sao hộ chiếu của người lao động nước ngoài

Bạn nộp hồ sơ lên cơ quan thuế nơi người lao động đang làm viêc để thực hiện đăng ký.

>>>>>>>Dịch vụ kế toán uy tín tại Hà Nội>>>>>>>

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -