Không xuất hóa đơn đối với thu nhập chia từ hoạt động hợp tác kinh doanh

Đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh, bên được cử làm đại diện xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, kê khai, nộp thuế TNDN thay cho các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Đối với phần thu nhập được chia sau khi đã nộp thuế TNDN, bên được cử làm đại diện lập chứng từ chi tiền cho các bên tham gia (không xuất hóa đơn) 
hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận sau thuế TNDN.

Phần thu nhập nhận được khi bên hợp tác kinh doanh đã nộp thuế TNDN thì được miễn thuế TNDN. Đơn vị lập phiếu thu khi nhận và hạch toán sổ sách theo quy định.

Đại lý thuế Toàn cầu xin giới thiệu với các bạn Công văn số 6677/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà nội hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ đối với phân chia kết quả kinh doanh (bằng lợi nhuận sau thuế) của hợp đồng hợp tác kinh doanh

 


Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTCThông tư 96/2015/TT-BTC
Tham khảo:http://dailythuetoancau.com/khoa-hoc-ke-toan-tong-hop-thuc-hanh.htm


 


Download

Download

Công ty tại Hà Nội
0984 488 877
Phòng kinh doanh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
0221 3 55 88 66
VPĐD Phố Nối - Hưng Yên
0931 709 002
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -