Khoản chi ủng hộ người nghèo, quà tặng cho thương binh liệt sĩ có được trừ khi tính thuế TNCN hay không

Khi tính thuế TNCN có được trừ các khoản chi ủng hộ người nghèo, quà tặng cho thương binh liệt sĩ ...

Thời gian qua, các hoạt động chung tay vì người nghèo đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội qua đó góp phần thiết thực trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
 
Các cá nhân tham gia ủng hộ qua nhiều hình thức có thể ủng hộ thông qua các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo hoặc là những khoản tiền ủng hộ trực tiếp cho các cá nhân.
 
Như vậy, khoản chi khi tham gia các hoạt động từ thiện như ủng hộ người nghèo, tặng quà cho các thương bệnh binh nhân dịp 27/7 … có được trừ khi tính thuế TNCN?
 
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ được xác định là khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.
 
 Theo đó, trường hợp cá nhân tham gia ủng hộ người nghèo nhân dịp Tết nguyên đán, tặng quà cho các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ không thông qua quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ thì không được xác định là khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -