Khóa học nguyên lý kế toán

Nghề kế toán luôn chào đón tất cả các bạn cho dù bạn thuộc giới tính nào, đang độ tuổi nào hay ở trình độ nào. Không bao giờ là muộn, chỉ cần các bạn yêu nghề kế toán, muốn biết về nghề kế toán hay muốn làm nghề kế toán. Hãy bắt đầu ngay bây giờ để tạo cho mình một nghề nghiệp vững vàng cho một tương lai tươi sáng.
Biết được những mong muốn của các bạn Trung tâm đào tạo kế toán thực hành - Đại lý thuế Toàn Cầu đã mở ra khoá học NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN. Khóa học này giúp bạn có hiểu biết sâu rộng hơn về công việc của một kế toán từ việc lập chứng từ, hạch toán vào phần mềm, khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính và là nền tảng để tham gia “kế toán thực hành thực tế”. 
Nếu bạn quan tâm đến nghề kế toán hay công việc kế toán nhưng bạn chưa biết đến nghề nghiệp này, bạn có thể tham gia Khóa học Nguyên lý kế toán. Khóa học này sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực kế toán. Bao gồm các khái niệm liên quan đến kế toán toán ví dụ như: Kế toán là gì? Báo cáo tài chính là gì? Ý nghĩa của từng báo cáo tài chính, Tại sao bảng cân đối kế toán thì tài sản bằng nguồn vốn…cũng như công việc của phòng kế toán. Từ bước đệm căn bản này, bạn sẽ tự tin khi làm việc với phòng kế toán.

I . Đối tượng tham gia khóa học tốt nhất

 • Những người chưa có kiến thức về kế toán.
 • Sinh viên, các bạn đang làm ngành khác chuyển sang làm kế toán
 • Những người đã học kế toán hoặc những người đã có kiến thức căn bản về lý thuyết kế toán.
 • Những người chưa có kinh nghiệm thực tế, những người đã đi làm nhưng muốn nắm rõ hơn về kế toán tổng hợp.
 • Kế toán viên; người phụ trách kế toán tại các công ty.
 • Kế toán tổng hợp muốn đi làm lại sau thời gian dài nghỉ việc.
 • Giám đốc; người quản lý muốn quản lý công việc kế toán.
 • Người muốn học kế toán để khởi nghiệp công ty dịch vụ kế toán

II .  Phương pháp đào tạo

 • Cầm tay chỉ việc về vận dụng lý thuyết vào thực tế trên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp. 
 • Đối với người chưa biết gì về kế toán các bạn cần được hướng dẫn theo phương pháp đào tạo gắn liền với công việc thực tế sao cho đạt được hiệu quả cao nhất, hướng dẫn thực hành trên chứng từ, sổ sách thực tế
 • Đưa ra các tình huống thực tế đã xảy ra tại doanh nghiệp: liên quan đến Hóa đơn chứng từ; Kê khai thuế cũng như Quyết toán thuế; Những lỗi thường gặp trong khi lập và trình bày báo cáo tài chính; Những lỗi thường gặp của những phần hành kế toán…. đến học viên để cùng thảo luận 
 • Ngoài ra chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của các học viên trong mỗi buổi học.

III.Nội dung khoá học

Các bạn là người chưa biết gì về kế toán nên cần phải học từ đầu để hiểu rõ bản chất của kế toán là gì, những bạn đã học nhưng quên gần hết tốt nhất các bạn cũng cần học lại phần này, vì đã có rất nhiều những luật kế toán – luật thuế thay đổi, các bạn cần phải cập nhật để tránh làm sai.

Bản chất của kế toán

 • Quy trình hoạt động của một công ty (Từ lúc thành lập và các thủ tục ban đầu cho đến khi xác định kết quả kinh doanh)
 • Khái niệm kế toán; Chức năng của kế toán; Đối tượng sử dụng thông tin kế toán
 • Quy trình kế toán (Từ lúc phát sinh nghiệp vụ => Lập chứng từ => Ghi sổ => Khóa sổ => Lập bảng cân đối số phát sinh => Lập báo cáo tài chính và Lập quyết toán thuế TNDN).
 • Giới thiệu Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam dùng để theo dõi các đối tượng kế toán
 • Giới thiệu Chứng từ kế toán và Hệ thống sổ sách kế toán (Sổ NKC, Sổ cái, Sổ chi tiết, Sổ quỹ). Bản chất của sổ sách kế toán từ Tài khoản loại 1 đến Tài khoản loại 9
 • Giới thiệu về Nguyên tắc hạch toán kế toán kép

Kế toán vốn bằng tiền

 • Định nghĩa kế toán vốn bằng tiền (Tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng).
 • Tài khoản sử dụng vốn bằng tiền (Tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng).
 • Kết cấu tài khoản vốn bằng tiền và Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.
 • Chứng từ kế toán sử dụng trong một số trường hợp của một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tài khoản vốn bằng tiền
 • Làm bài tập về tài khoản vốn bằng tiền của một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
 • Thực hành viết phiếu thu, phiếu chi tiền mặt và Viết UNC và Viết Sec; Viết giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà Nước.
 • Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên

Kế toán tài sản cố định; Khấu hao TSCĐ; CCDC; Chi phí trả trước

 • Khái niệm Tài sản cố định. Khấu hao tài sản cố định. Giới thiệu thông tư về khấu hao tài sản cố định
 • Khái niệm về CCDC; Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn
 • Tài khoản để theo dõi tài sản cố định;Khấu hao tài sản cố định ; CCDC và Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn.
 • Kết cấu của tài khoản và Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.
 • Chứng từ kế toán để ghi nhận tăng và ghi nhận giảm của những tài khoản trên trong một số trường hợp cụ thể liên quan đến tài sản cố định, chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn, công cụ dụng cụ (Ví dụ tăng do mua trả ngay, mua chịu, tăng do đầu tư góp vốn, tăng do tự sản xuất….)
 • Thực hành làm bài tâp
 • Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

 • Khái niệm tiền lương và cách tính lương của một số trường hợp cụ thể
 • Các dạng hợp đồng lao động (Hợp đồng lao động trên 3 tháng và Hợp đồng lao động dưới 3 tháng). Xây dựng hệ thống thang bảng lương đóng BHXH; Xây dựng hệ thống thang bảng lương thu nhập; Xây dựng quy chế tiền lương và tiền thưởng.
 • Tài khoản để theo dõi sự biến động của tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán
 • Chứng từ kế toán để ghi nhận tăng và ghi nhận giảm của những tài khoản trên trong một số trường hợp cụ thể
 • Thực hành làm bài tập
 • Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên

Kế toán hàng tồn kho

 • Khái niệm hàng tồn kho
 • Khái niệm về giá gốc hàng tồn kho; Giá trị thuần có thể thực hiện được.
 • Tài khoản sử dụng và Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.
 • Chứng từ kế toán sử dụng trong một số trường hợp tăng và giảm hàng tồn kho
 • Thực hành làm bài tập
 • Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành

 • Khái niệm giá thành
 • Tập hợp chi phí để tính giá thành
 • Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ (theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; theo ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương)
 • Các phương pháp tính giá thành (Theo đơn đặt hàng; Theo tỷ lệ; Theo Z kế hoạch)

Kế toán bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu + DT hoạt động tài chính + CP tài chính + Kế toán các khoản thu nhập khác + CP khác

 • Khái niệm về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Khái niệm về doanh thu tiêu dùng nội bộ
 • Khái niệm về các khoản giảm trừ doanh thu
 • Khái niệm Doanh thu tài chính+Chi phí tài chính
 • Khái niệm về các khoản thu nhập khác+Chi phí khác
 • Tài khoản sử dụng và Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.
 • Chứng từ kế toán sử dụng của một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến việc bán hàng và giảm trừ doanh thu; Cũng như chứng từ sử dụng của một số nghiệp vụ về thu nhập khác và chi phí khác + Doanh thu tài chính và chi phí tài chính
 • Thực hành làm bài tập
 • Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên

Kế toán các bút toán cuối kỳ + Bút toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh và Lập báo cáo tài chính

 • Kế toán các nghiệp vụ cuối kỳ+Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh
 • Thực hiện các bút toán cuối kỳ (Gồm bút toán phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn; Phân bổ chi phí trả trước dài hạn; Bút toán tiền lương và các khoản trích theo lương;Bút toán kết chuyển thuế VAT đầu vào và đầu ra; Các bút toán về điều chỉnh cuối kỳ gồm tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định nếu có. Cộng với các nghiệp vụ về đối chiếu công nợ, các bút toán lập dự phòng)
 • Thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí và kết chuyển doanh thu để xác định kết quả kinh doanh
 • Lập báo cáo tài chính
 • Ý nghĩa của từng báo cáo tài chính cũng như trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính
 • Cách lập báo cáo tài chính (Gồm bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chinh) trên bộ báo cáo tài chính thực tế của Công ty.
 • Giải bài tập lập báo cáo tài chinh và giải đáp các vướng mắc của học viên

Kết thúc khóa học bạn sẽ:

 • Nắm vững cách thiết lập sổ sách, chứng từ, định khoản, vào sổ và lưu chứng từ
 • Tự mình thực hẹn trọn vẹn được báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo đúng các chuẩn mực và quy định hiện hành
 • Có kỹ năng giải trình , quyết toán thực tế số liệu kế toán với cơ quan thuế khi thanh tra thực tế
 • Có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, bí quyết để hoàn thành công việc với hiệu quả cao. Có khả năng làm việc nhóm và độc lập, có khả năng tư vấn về tài chính kế toán cho lãnh đạo doanh nghiệp khi cần thiết.
 

IV . Học phí Khóa học:

Khóa học nguyên lý kế toán: 1.000.000 đồng (10 buổi)
 

V . Lịch khai giảng, lịch học và địa điểm học

Nhằm đảm bảo thời gian các bạn bỏ ra cho việc học sẽ thu được những giá trị lớn nhất Trung tâm đào tạo kế toán thực hành - Đại lý thuế Toàn Cầu thường xuyên khai giảng các khóa học kế toán căn bản cụ thể
 Khai giảng liên tục

Lịch học:

+ Tất cả các ngày trong tuần
+ Thời gian học do học viên tự linh động, học viên rảnh lúc nào đến học lúc đó, không cố định thời gian
 

Địa điểm học:

Học tại Hà Nội: Phòng 210, Tầng 2, Tòa nhà CT5 X2, Bắc Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
Học tại Hưng Yên: Số 157, Đường Tô Hiệu, P. Hiến Nam, TP. Hưng Yên, T. Hưng Yên

Ưu đãi khi tham gia khóa học: 

 • Được tư vấn hỗ trợ giải đáp miễn phí khi đi làm
Trung tâm đào tạo kế toán thực hành - Đại lý thuế Toàn Cầu cam kết dạy đến khi thành thạo nghiệp vụ, không giới hạn thời gian đào tạo. Khi kết thúc khóa học vẫn hỗ trợ nghiệp vụ kế toán lâu dài. Đào tạo các bạn trở thành kế toán có kinh nghiệm thực tế để có khả năng làm việc độc lập và có đầy đủ những kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, có thể thực hiện trọn vẹn các công việc của các vị trí kế toán khác nhau trong doanh nghiệp.
 
Mọi thông tin chi tiết các bạn vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ TOÀN CẦU
Hotline tại Hà Nội : 0462.541.941 – 0964.069.593 – 0988.262.814
Hotline tại Hưng Yên : 03.218.537.999 - 0915.554.236
Email: tcqthoanghuong@gmail.com – duyphong.acc@gmail.com - Website: globaltax.vn
Địa chỉ: Phòng 210, Tầng 2, Tòa nhà CT5 X2, Bắc Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
 

Đăng ký khóa học

(Hãy gọi 098 44 888 77 - hoặc gửi câu hỏi để được tư vấn miễn phí)

Đăng ký Hủy bỏ Ô có dấu * bắt buộc phải điền đủ thông tin
Đóng lại X
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -