Khóa học kế toán sơ cấp
Khóa học nguyên lý kế toán [+] XEM CHI TIẾT

1.000.000 VNĐ

Khóa học nguyên lý kế toán

Khoá học NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN. Khóa học này giúp bạn có hiểu biết sâu rộng hơn về công việc của một kế toán từ việc lập chứng từ, hạch toán vào phần mềm, khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính và là nền tảng để tham gia “kế toán thực hành thực tế”
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -