Khóa học kế toán Excel
Khóa học kế toán thực hành Excel [+] XEM CHI TIẾT

1.500.000 VNĐ

Khóa học kế toán thực hành Excel

“ Khóa học Kế toán Excel” với mục tiêu giúp học viên sử dụng thành thạo Excel để hạch toán, lên sổ sách, lập báo cáo tài chính, thiết lập bảng lương, phiếu thu/chi, phiếu nhập/xuất theo đúng quy định của bộ tài chính
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -