HƯỚNG DẪN LÀM BẢN CAM KẾT ĐỂ KHÔNG KHẤU TRỪ 10% THUẾ TNCN

HƯỚNG DẪN LÀM BẢN CAM KẾT ĐỂ KHÔNG KHẤU TRỪ 10% THUẾ TNCN

 

Thời gian qua, nhiều Doanh nghiệp cùng với Kế toán thắc mắc liên quan đến việc khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động.

Sau đây, Đại lý Thuế Toàn Cầu xin chia sẻ một số nội dung về vấn đề này Quý doanh nghiệp hiểu rõ và áp dụng.

Theo điểm i, khoản 1, điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định: 

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c, d, Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Đối với, trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Dưới đây là mẫu bản cam kết thu nhập mới nhất (02/CK-TNCN ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) áp dụng cho năm 2019:

Cách làm cam kết thu nhập như sau:

  1. Điều kiện để làm cam kết thu nhập mẫu số 02/CK-TNCN
  • Người lao động có mã số thuế TNCN tại thời điểm làm cam kết
  • Ước tính thu nhập trong năm tính thuế của người lao động chưa đến mức phải khấu trừ thuế
  • Trong năm tính thuế:  người lao động có thu nhập tại 1 nơi duy nhất (không phân biệt làm song song hay làm so le, cứ phát sinh thu nhập từ 2 công ty trở lên thì không được làm cam kết)
  1. Cách viết cam kết
  2. Mẫu cam kết thu nhập đã điền đầy đủ thông tin

Người viết cam kết: Người lao động có thu nhập phải làm cam kết này

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -