HƯỚNG DẪN KHAI VÀ NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ, XE MÁY

I. Khai và nộp tờ khai lệ phí trước bạ:
 
Hiện nay, Người nộp lệ phí trước bạ có thể thực hiện khai và nộp tờ khai lệ phí trước bạ (tờ khai mẫu 02/LPTB Nghị định 20/2019 ngày 21/02/2019 của Chính Phủ) theo một trong hai hình thức.
 
Thứ nhất là trực tiếp tại cơ quan Thuế. Với hình thức này, người nộp lệ phí trước bạ khai, nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại Chi cục thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng.
 
Lưu ý: Trên tờ khai lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ khai chính xác số điện thoại để nhận tin nhắn thông báo từ Cơ quan thuế.
 
Sau đó, người nộp lệ phí trước bạ sẽ nhận được Thông báo nộp lệ phí trước bạ (trong đó có ghi rõ Mã hồ sơ) và tin nhắn từ Tổng cục Thuế gửi đến số điện thoại đã đăng ký. Nội dung tin nhắn như sau: “NNT da nop HS khai thue thanh cong. Ma ho so: xxx. So tien nop LPTB: xxx VND.” Mã hồ sơ này sẽ được sử dụng trong quá trình nộp lệ phí trước bạ.
        

 
Hình thức thứ 2 là khai thuế điện tử qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn).
 
Hiện nay, hình thức thứ hai được áp dụng tại Cục Thuế TP. Hà Nội và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh (hai đơn vị đang triển khai thí điểm khai lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy theo hướng dẫn tại công văn số 2529/TCT-DNNCN ngày 22/6/2020 của Tổng cục Thuế). Áp dụng đối với các phương tiện là ô tô, xe máy mới đăng ký lần đầu không bao gồm ô tô vận tải hàng hóa, ô tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên, rơ moo hoặc sơ mi rơ móoc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của ô tô, xe máy được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trừ trường hợp được miễn lệ phí trước bạ và thừa kế, quà tặng tài sản là phương tiện).
 
Các tỉnh, thành phố khác sẽ triển khai trong thời gian tới theo thông báo của Tổng cục Thuế.
 
Hướng dẫn làm tờ khai lệ phí trước bạ trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại tài liệu đính kèm.
 
II. Nộp lệ phí trước bạ điện tử:
 
Từ 01/8/2020, Tổng cục Thuế triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy đăng ký trên địa bàn toàn quốc.
 
Theo đó, người dân không phải di chuyển đến kho bạc hay ngân hàng để nộp lệ phí trước bạ cho ô tô, xe máy mà có thể thông qua Cổng dịch vụ Công Quốc gia, các ngân hàng và trung gian để giao dịch nộp lệ phí.
 
1. Điều kiện thực hiện:
 
Để nộp lệ phí trước bạ điện tử thì người nộp phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau:
 
 - Có tài khoản đã đăng ký trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) và tài khoản này đã được liên kết với tài khoản Ngân hàng. Khi đó, có thể thực hiện nộp lệ phí trước bạ qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
 
Lưu ý: Có thể thực hiện nộp Lệ phí trước bạ từ tài khoản của người nộp LPTB (chủ phương tiện) hoặc Nộp thay thông qua tài khoản của cá nhân khác đăng ký trên Cổng Dịch vụ công Quốc Gia
 
Cách đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại tài liệu đính kèm.
 
   - Có tài khoản đã đăng ký dịch vụ thanh toán điện tử (Internet Banking) tại một trong các Ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank, VPBank, MBBank, TPBank, BIDV. Người nộp có thể thực hiện nộp lệ phí trước bạ qua các Ngân hàng này
 
2. Thực hiện nộp lệ phí trước bạ:
 
Tương ứng với hai điều kiện nói trên, người nộp LPTB có thể thực hiện nộp lệ phí trước bạ điện tử thông qua hai kênh sau:
 
2.1 Qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia của Chính Phủ:
 
a) Nộp từ tài khoản của người nộp LPTB (chủ phương tiện):
 
B1: Đăng nhập:
 
+ Người nộp LPTB truy cập và đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ sau: https://dichvucong.gov.vn/
 
+ Chọn “Thanh toán trực tuyến” và chọn “Nộp thuế cá nhân/ trước bạ”
 
+ Chọn “Nộp thuế cá nhân” và thực hiện theo hướng dẫn.
 
B2: Liên kết mã số thuế để lấy thông tin từ cơ quan thuế (người nộp LPTB đã tạo liên kết thì bỏ qua bước này):
 
+ Chọn “Thêm thông tin thuế” và nhập Mã số thuế, rồi chọn “Tra cứu”, hệ thống hiển thị bảng thông tin tài khoản như sau:

        

B3: Liên kết tài khoản với ngân hàng để nộp LPTB từ tài khoản ngân hàng (người nộp LPTB đã tạo liên kết thì bỏ qua bước này):
 
             + Tạo liên kết bằng cách chọn “Liên kết tài khoản” ở phần dưới cùng bên trái bảng thông tin trên. Sau khi thông tin liên kết hiện ra, tại mục“Liên kết tài khoản ngân hàng”, chọn “Thêm mới”.
 
            + Người nộp LPTB chọn Ngân hàng muốn liên kết và điền thông tin “Tên đăng nhập hoặc mã khách hàng” đã đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử tại Ngân hàng và chọn “Liên kết”

        
 
+ Người nộp LPTB làm theo hướng dẫn và màn hình hệ thống sẽ hiển thị liên kết thành công.
 
            B4: Nộp Lệ phí trước bạ:
 
            + Sau khi Người nộp LPTB đã tạo liên kết tài khoản với Ngân hàng thì quay lại màn hình Bảng thông tin tài khoản, chọn “Thanh Toán”.

        

        
 
            + Hệ thống hiển thị bảng tin “Chọn loại thuế thanh toán” như bên dưới.
 
            + Tại mục “Thanh toán thuế trước bạ ô tô, xe máy”, Người nộp LPTB kiểm tra thông tin hiển thị trên màn hình và tích chọn “QĐ thu phí trước bạ số xxxxx”, sau đó chọn “Tiếp tục thanh toán”.
   + Người nộp LPTB chọn Ngân hàng đã liên kết tài khoản, hệ thống sẽ tự động chuyển tới kênh thanh toán trực tuyến của Ngân hàng, người nộp LPTB làm theo hướng dẫn của Ngân hàng.
 
            + Tại trang liên kết của ngân hàng, thông tin về đăng ký xe được hiển thị đầy đủ trên màn hình. Người nộp LPTB kiểm tra lại thông tin và thực hiện thanh toán (người nộp LPTB không phải nhập thêm thông tin).
 
            + Sau khi hoàn tất thanh toán, Ngân hàng thông báo nộp LPTB thành công.
 
b) Nộp thay
 
Người nộp LPTB có thể sử dụng tài khoản của mình để nộp thay cho cá nhân khác trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và ngược lại.
 
            Các bước thực hiện theo thứ tự như trên nhưng tại bước Nộp Lệ phí trước bạ, người nộp LPTB chọn “Thanh toán” ở mục “Nộp thay thuế cá nhân/thuế trước bạ” và tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn.
 
2.2 Qua các kênh thanh toán điện tử của Ngân hàng nêu tại mục 1:
 
Người nộp LPTB sử dụng Mã hồ sơ để nộp LPTB. Người nộp LPTB lựa chọn đăng nhập vào hệ thống thanh toán điện tử của một trong các Ngân hàng theo danh sách dưới đây và thực hiện theo quy trình hướng dẫn nộp LPTB của Ngân hàng:

        
1 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Vietcombank VCB- iB@nking
www.vietcombank.com.vn
2 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Vietinbank Vietinbank iPay
www.vietinbank.vn
3 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank Agribank - Internet Banking
www.agribank.com.vn
4 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank VPBank Online
www.vpbank.com.vn
5 Ngân hàng TMCP Quân đội –MBBank MBBank- Internet Banking
www.mbbank.com.vn
6 Ngân hàng TMCP Tiên phong - TPBank TPBank eBanking
tpb.vn
7 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV BIDV online
www.bidv.com.vn

 
Sau khi hoàn thành việc khai thuế và nộp thuế, người nộp lệ phí trước bạ sẽ nhận được tin nhắn từ Tổng cục Thuế gửi vào số điện thoại đã đăng ký với cơ quan Thuế với nội dung “Ho so LPTB da duoc truyen sang CSGT. Moi ban den phong dang ky xe de lam thu tuc”.
 
Khi đó, Người nộp lệ phí có thể đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký theo quy định. Khi đến Cơ quan đăng ký xe, Người nộp LPTB kê khai, cung cấp Mã hồ sơ cho Cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký xe, cấp biển số theo quy định./.

Nguồn : Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -