Hướng dẫn kê khai thuế Thu nhập cá nhân

Hướng dẫn Kê khai thuế Thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công

        Nguyên tắc kê khai thuế:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.


Hướng dẫn kê khai thuế TNCN:

Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân, thời hạn kê khai, nộp thuế:

Mẫu tờ khai Trường hợp áp dụng Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế
Mẫu số 05/KK-TNCN

 

(ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC)

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế Kỳ kê khai tháng: chậm nhất vào ngày 20 tháng sau

 

Kỳ kê khai quý: chậm nhất vào ngày 30 tháng đầu tiên quý tiếp theo

Trường hợp trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ khai

Mẫu số 05/QTT-TNCN

 

(ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC)

Tổ chức, cá nhân khai quyết toán thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

 

Quyết toán giải thể: 45 ngày kể từ ngày có Quyết định giải thể

Trường hợp trong năm không phát sinh chi trả thu nhập thì không phải nộp tờ khai quyết toán

Kê khai thuế TNCN

Kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân (theo tháng hoặc theo quý)

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng thì việc khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

* Khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên.

* Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

Nơi nộp tờ khai: Tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập.

Xem thêm: http://dailythuetoancau.com/huong-dan-ke-khai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.htm
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -