HỎI – ĐÁP VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

HỎI – ĐÁP VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


Dưới đây là 1 số câu hỏi- đáp mà công ty TNHH dịch vụ kế toán và đại lý thuế Toàn Cầu tập hợp được nhằm giải đáp thắc mắc của các bạn về quyết toán thuế thu nhập cá nhân: 
 

Câu hỏi 1: Thời hạn NNT thực hiện gửi hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2019?

Trả lời: 
- Đối với trường hợp phải nộp thêm: 01/04/2020 
- Đối với trường hợp nộp thừa, yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế: hồ sơ quyết toán có thể nộp sau ngày 01/04/2020.

 

Câu hỏi 2: Theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì có 10 khoản thu nhập chiụ thuế TNCN. Vậy khoản thu nhập nào phải thực hiện quyết toán thuế TNCN?

Trả lời: Chỉ có khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công phải thực hiện quyết toán thuế TNCN hàng năm.


Câu hỏi 3: Trường hợp nào tổ chức chi trả thu nhập (TCCTTN) phải quyết toán thuế TNCN?

Trả lời: TCCTTN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế phải có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.


Câu hỏi 4: Tất cả cá nhân có thu nhập đều phải quyết toán thuế TNCN đúng không?

Trả lời: Không phải cá nhân nào cũng quyết toán thuế TNCN mà chỉ các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với Cơ quan thuế khi:
- Có số thuế phải nộp thêm khi quyết toán thuế;
- Hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

 

Câu hỏi 5: Cá nhân thuộc diện quyết toán trực tiếp với Cơ quan thuế thì phải chuẩn bị những hồ sơ nào?

Trả lời: Cá nhân khi quyết toán phải chuẩn bị các tài liệu sau:

1. Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTTTNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính).

2. Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có)_ Bản chụp. Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.
3. Các hoá đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có) _Bản chụp
4. Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

 


Câu hỏi 6: Từ tháng 5-2018 đến nay tôi đang làm việc tại công ty và công ty đã khấu trừ thuế TNCN hàng tháng. Tuy nhiên đến tháng 2-2019 công ty gửi danh sách những người đã làm tròn 1 năm thì viết giấy ủy quyền để công ty thực hiện quyết toán thuế thay. Tôi là đối tượng chưa làm đủ 1 năm, vậy số tiền thuế TNCN mà công ty đã khấu trừ của tôi rồi vậy tôi có phải nộp quyết toán thuế TNCN?

Trả lời: Trường hợp trong năm 2018 nếu chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty (kể cả trường hợp chưa làm đủ 12 tháng), ông có thể ủy quyền cho công ty quyết toán thay. Trường hợp trong năm 2018 ông có thu nhập từ 2 nơi trở lên thì ông phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, công ty chi trả thu nhập có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho ông.
 

Câu hỏi 7: Đầu năm, một số cá nhân đăng ký giảm trừ người phụ thuộc là cha mẹ, vợ chồng, con chậm hơn quy định (tháng 3-2018 cá nhân gửi công ty nộp cơ quan thuế). Tuy nhiên, họ phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng từ tháng 1-2018. Vậy bây giờ, tháng 3-2019, cá nhân này đăng ký lại thì công ty có được đăng ký giảm trừ gia cảnh lại với cơ quan thuế và được tính từ tháng 1-2018 hay không.

Trả lời: Trường hợp có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng đăng ký muộn hoặc đến khi quyết toán thuế mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cha mẹ, vợ chồng, con thì khi quyết toán thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng. Như vậy, bà được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng là tháng 1-2018.
 

Câu hỏi 8: Người vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công vừa có thu nhập từ cổ tức của 1 đơn vị chi trả, quyết toán thuế như thế nào? Có ủy quyền cho đơn vị chi trả quyết toán thuế được không?

Trả lời: Khoản thu nhập từ đầu tư vốn (cổ tức được chia, đã khấu trừ thuế 5%) không phải quyết toán thuế, nếu trong năm bạn chỉ có duy nhất 1 khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một đơn vị chi trả thu nhập thì bạn có thể ủy quyền cho đơn vị chi trả quyết toán thuế thay.
 

Câu hỏi 9: Hàng năm tôi đóng thuế thu nhập cá nhân khoảng 50 triệu đồng, cơ quan trừ vào lương hàng tháng, khi đã hoàn tất việc đóng thuế thì tôi có nhận được hóa đơn đỏ từ Cục thuế không? Việc nhận hóa đơn là mặc nhiên cơ quan nhận về và giao lại cho người đã hoàn tất thuế hay cá nhân phải tự đi làm thủ tục để nhận hóa đơn đỏ?

Trả lời: Trường hợp có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu trong năm chỉ có duy nhất 1 nguồn thu nhập này, ông có thể ủy quyền cho công ty nơi ông làm việc quyết toán thuế thay, và trường hợp này đơn vị chi trả thu nhập sẽ không cấp chừng từ khấu trừ thuế nữa. Trường hợp không ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thay thì yêu cầu công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế để trực tiếp quyết toán thuế với Cơ quan thuế.
 

Câu hỏi 10: Tôi đã nghỉ hưu và có lương 3 triệu đồng một tháng. Hiện tôi có đi làm với mức lương 7 triệu đồng. Xin hỏi với thu nhập như vậy tôi có phải kê khai quyết toán thuế và nộp thuế không? Nếu trong trường hợp cả hai khoản thu nhập trên lớn hơn 9 triệu đồng một tháng thì tôi có phải nộp thuế?

Trả lời: Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân, khoản tiền lương hưu bạn nhận được là thu nhập được miễn thuế; ngoài ra bạn có đi làm và có thu nhập tiền lương là 7 triệu đồng thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và không phải quyết toán thuế.
 

Câu hỏi 11: Trường hợp nào cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Trả lời:
- Việc hoàn thuế TNCN chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.
- Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
- Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo. Như vậy, để được hoàn thuế TNCN, cá nhân phải có đủ các điều kiện sau: 
 +) Có số thuế nộp thừa;
 +) Có mã số thuế TNCN tại thời điểm đề nghị hoàn thuế;
 +) Có đề nghị hoàn thuế.

 

Câu hỏi 12: Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế có thuế nộp thừa thì phải nộp hồ sơ hoàn thuế như thế nào?

Trả lời: Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau thì cá nhân phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN và ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.
 

Câu hỏi 13: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế ở đâu?

Trả lời: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế tại cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau: Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).
 

Câu hỏi 14: Tháng 4/2019, tôi nghỉ làm ở công ty tại TP HCM. Tháng 6/2019 tôi chuyển đến Hà Nội làm việc. Vậy tôi phải đi quyết toán thuế TNCN ở đâu?

Trả lời: Đến thời điểm nộp hồ sơ quyết toán, nếu bạn có đăng ký giảm trừ gia cảnh tại công ty do Cục Thuế tỉnh Hà Nội quản lý thì nộp hồ sơ quyết toán tại Cục Thuế tỉnh Hà Nội. Nếu đến thời điểm quyết toán mà bạn chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh tại bất kỳ tổ chức chi trả thu nhập nào hoặc không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).
 

Câu hỏi 15: Tôi thuộc trường hợp phải trực tiếp quyết toán thuế năm 2019 với cơ quan thuế và có phát sinh số thuế nộp thừa được hoàn thuế. Nếu tôi nộp hồ sơ quyết toán năm 2019 sau ngày 01/4/2020 thì tôi có bị xử phạt do nộp hồ sơ khai quyết toán thuế quá thời hạn không?

Trả lời: Trường hợp này bạn không bị xử phạt; vì vậy các cá nhân khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn nên nộp sau ngày 01/4/2020.

Để tham khảo khêm tài liệu và các dịch vụ của công ty TNHH dịch vụ kế Toán và Đại lý thế Toàn Cầu các bạn vui lòng truy cập vào website: Dailythuetoancau.com

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -