Hóa đơn đầu vào mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho chi nhánh

Người hỏi : Độc giả
Lĩnh vự: Thuế GTGT 


Câu hỏi : Công ty tại Hà Nội có Chi nhánh trong Hồ Chí Minh. Chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu và hạch toán phụ thuộc, thực hiện khai tập trung tại trụ sở chính ở Hà Nội. Nếu hóa đơn chứng từ đầu vào mua hàng hóa dịch vụ cho chi nhánh sử dụng viết theo thông tin của Chi nhánh thì Công ty tại Hà Nội có được khấu trừ thuế GTGT hay không?

Đại lý thuế Toàn Cầu xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:


- Căn cứ  Điều 14, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC  quy định về trách nhiệm khai thuế GTGT.

- Căn cứ điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về nguyên tắc lập hóa đơn
 

Trường hợp Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, thực hiện kê khai tập trung tại trụ sở chính Hà Nội thì các chi phí quản lý phục vụ trực tiếp cho các hoạt động của Chi nhánh có hóa đơn GTGT đầu vào mang tên, địa chỉ, mã số thuế của Chi nhánh thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT ở trụ sở chính nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến đại lý thuế Toàn Cầu!

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -