ĐỐI TƯƠNG PHẢI NỘP THUẾ TNCN VÀ MỨC THU NHẬP TÍNH THUẾ TNCN

ĐỐI TƯƠNG PHẢI NỘP THUẾ TNCN VÀ MỨC THU NHẬP TÍNH THUẾ TNCN


Người lao động hiện nay đang làm việc tại các Doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước chắc hẳn rất quan tâm đến mức thu nhập (mức lương) hàng tháng của mình để xem khoản thu nhập đó có có chịu thuế TNCN hay không? Đây là vấn đề không chỉ hầu hết tất cả người lao động quan tâm mà các doanh nghiệp và  kế toán cũng rất muốn tìm hiểu.
Công ty TNHH Đại lý Thuế Toàn Cầu xin gửi Quý doanh nghiệp, kế toán cùng toàn thể người lao động trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam điều liện đối tượng phải chịu thuế TNCN và mức thuế TNCN ban hành theo thông tư 95/2016/TT-BTC.

  1. Đối tượng phải nộp thuế TNCN:

Đối tượng phải nộp thuế TNCN là người lao động cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và người lao động không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam (Theo Điều 2 Luật Thuế Thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi, bổ sung 2012). Cụ thể:
  • Người lao động cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau:
  • Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định trên.
+ Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
+ Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

    2. Mức thu nhập tính thuế TNCN

  • Mức thu nhập tính thuế TNCN được tính dựa trên công thức sau:
                    Thu nhập tính thuế/tháng = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ
Trong đó:
+ Thu nhập chịu thuế: là khoản thu nhập người lao động được hưởng hàng tháng
+ Các khoản giảm trừ bao gồm: 9 triệu đồng/tháng với bản thân người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc của người nộp thuế đó,…

  • Như vậy, có thể hiểu đơn giản thuế TNCN chỉ áp dụng với người có thu nhập tối thiểu trên 09 triệu đồng/tháng.
       Trên đây là chia sẻ và hướng dẫn của Đại lý Thuế Toàn Cầu về đối tượng chịu thuế TNCN và mức thu nhập tính thuế TNCN đến toàn thể các doanh nghiệp và người lao động. Trường hợp Quý doanh nghiệp và người lao động còn thắc mắc, vui lòng liên hệ Công ty TNHH Đại lý Thuế Toàn Cầu theo hotline để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc về thuế và các thủ tục nộp thuế.

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -