Dịch vụ tư vấn thuế cho các doanh nghiệp và cá nhân

Dịch vụ tư vấn thuế, đại lý thuế:
Thực hiện các thủ tục về thuế trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp:
Lập hồ sơ khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập
Lập hồ sơ khai thuế GTGT, Thu nhập cá nhân, Thu nhập doanh nghiệp tháng, quý, năm.
Lập hồ sơ  quyết toán thuế.
Lập hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, xin ưu đãi thuế.
Soát xét về thuế.
Hỗ trợ quyết toán thuế và đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế.
Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế.
Quản lý rủi ro về thuế.
Đóng vai trò là nhà tư vấn chính cho các vấn đề về thuế.

Đặt dịch vụ

(Hãy gọi 098 44 888 77 - hoặc gửi câu hỏi để được tư vấn miễn phí)

Đăng ký Hủy bỏ Ô có dấu * bắt buộc phải điền đủ thông tin
Đóng lại X

Dịch vụ đăng ký MST, hoàn thuế TNCN

Công tác hoàn thuế, đăng ký MST tạo điều kiện tài chính cho các doanh nghiệp khi gặp khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn chứng từ thông qua thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế

Dịch vụ kiểm toán

Hiện nay, yêu cầu về minh bạch và công khai hóa thông tin đang đặt ra cho các doanh nghiệp rất nhiều thách thức. Việc lựa chọn nhà cung cấp các dịch kiểm toán có uy tín, hiểu rõ đặc điểm ngành nghề và tận tâm với khách hàng là vô cùng quan trọng
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -