Dịch vụ hoàn thuế GTGT

Hoàn thuế GTGT là việc nhà nước trả lại số thuế GTGT mà đối tượng nộp thuế đã nộp cho Ngân sách nhà nước trong một số trường hợp nhất định. Cụ thể hơn hoàn thuế GTGT là việc Ngân sách nhà nước trả lại cho cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi  mua hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh còn chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tiêu dùng của tổ chức, cá nhân đó không thuộc diện chịu thuế.
Hiện nay do các quy định, thông tư, nghị định về thuế luôn thay đổi, bổ sung, nên nếu công ty bạn chỉ có kế toán nội bộ không có nhân viên chuyên kế toán thuế, sẽ rất khó khăn, tốn nhiều thời gian và chi phí khi thực hiện thủ tục hoàn thuế. 
Dịch vụ hoàn thuế GTGT là dịch vụ thủ tục thuế chuyên nghiệp của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và đại lý thuế Toàn Cầu.
  
Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng là dịch vụ của Đại lý thuế Toàn Cầu. Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của đại lý thuế Toàn Cầu sẽ tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các thông tin cần thiết theo quy định, Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của đại lý thuế Toàn Cầu thực hiện toàn bộ các thủ tục, hoàn thiện sổ sách kế toán, lập hồ sơ xin hoàn thuế, nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế, giải trình hồ sơ hoàn thuế theo quy định.
Khi sử dụng dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng, đại lý thuế Toàn Cầu sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến công việc hoàn thuế như kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, hoàn thiện sổ sách kế toán, chuẩn bị hồ sơ hoàn  thuế, lập hồ sơ xin hoàn thuế, nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế thay cho khách hàng.
Đến với Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của đại lý thuế Toàn Cầu, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự làm dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng. Đội ngũ nhân sự của Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của đại lý thuế Toàn Cầu am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn thuế, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.
 
CÔNG VIỆC CỦA ĐẠI LÝ THUẾ TOÀN CẦU KHI THỰC HIỆN 
DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 
1.Công việc của Toàn Cầu khi thực hiện dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng
- Tư vấn các vấn đề có liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng;
- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng;
- Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng;
- Kiểm tra thông tin hoàn thuế giá trị gia tăng;
- Hoàn thiện sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ xin hoàn thuế;
- Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu xin hoàn thuế giá trị gia tăng;
- Lập và in các loại hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng;
- Nộp hồ sơn xin hoàn thuế tại cơ quan thuế;
- Theo dõi tiến trình hoàn thuế và giải quyết các vấn đề phát sinh.
 
2.Công viêc của khách hàng khi thực hiện dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng
- Cung cấp thông tin :Chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo thuế, chứng từ thanh toán, hợp đồng….
- Ký trên hồ sơ xin hoàn thuế và nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế (trường hợp không sử dụng dịch vụ đại lý thuế)
 
 PHÍ DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA ĐẠI LÝ THUẾ TOÀN CẦU 
 
 
LOẠI THUẾ XIN HOÀN PHÍ DỊCH VỤ
Thuế Giá trị gia tăng 1% -> 2.5% số thuế xin hoàn
 
 BẠN NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 
1. Để thực hiện thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, Bạn phải chuẩn bị các hồ sơ, chuẩn bị thông tin theo quy định, thực hiện soạn thảo các biểu mẫu theo quy định, chuẩn bị chứng từ và sổ sách kế toán. Để thực hiện đúng quy định khi thực hiện các thủ tục hoàn thuế, Bạn phải hiểu rõ quy định của luật thuế giá trị gia tăng, nắm vững quy định của luật quản lý thuế, chứng từ kế toán và hạch toán kế toán đúng quy định. Nếu Bạn không hiểu rõ quy định thì bạn nên sử dụng dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng từ bên ngoài.
2. Khi thực hiện thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, Bạn sẽ phải bỏ ra rất nhiều thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục thuế. Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng chuyên nghiệp của đại lý thuế Toàn Cầu sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện các thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định.
3. Tại Việt Nam hiện nay các quy định về chính sách thuế, quy định về kế toán thuế rất phức tạp và thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực thuế, Bạn rất khó nắm bắt các quy định của các luật thuế. Nhiều khách hàng khi thực hiện thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đã mất rất nhiều thời gian, hồ sơ phải chỉnh sửa và bổ sung nhiều lần, chi hoàn thuế gia tăng. Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Đại lý thuế Toàn Cầu sẽ giúp bạn thực hiện hoàn thuế đúng quy định, tiết kiệm thời gian và chi phí.
4. Bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Để tránh rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục thuế, tránh các rủi ro liên quan đến nghĩa vụ thuế của Việt Nam, Bạn sử dụng dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của đại lý thuế Toàn Cầu.
5. Bạn cần chuyên gia tư vấn thuế để kiểm tra và kiểm soát lại sổ sách kế toán, hồ sơ khai thuế, kiểm tra lại việc lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp bạn có thực hiện theo đúng quy định hay không? Hồ sơ như vậy đã đầy đủ hay chưa? Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của đại lý thuế Toàn Cầu sẽ giúp bạn.
 
TẠI SAO BẠN CHỌN DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA TOÀN CẦU
 
1.Đại lý thuế Toàn Cầu là một trong số các công ty được Tổng cục thuế cấp phép hành nghề dịch vụ đại lý thuế, đây là dịch vụ khai thuế, thực hiện các thủ tục thuế thay người nộp thuế.
2.Nhân sự làm dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng cho bạn thường xuyên được sự hỗ trợ và tư vấn của ban cố vấn, Ban lãnh đạo, tổ tư vấn của Đại lý thuế Toàn Cầu. Đảm bảo Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của đại lý thuế Toàn Cầu mà bạn sử dụng có thể xử lý tốt mọi tình huống liên quan đến vấn đề thủ tục thuế, nghĩa vụ thuế , kế toán của bạn.
3.Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Đại lý thuế Toàn Cầu được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ và khoa học. Mọi sản phẩm dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng đều phải được kiểm tra và kiểm soát bởi Kiểm toán viên/Kế toán viên hành nghề phụ trách. Đảm bảo dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Toàn Cầu cung cấp cho khách hàng  chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật.
4.Nhân sự thực hiện Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Đại lý thuế Toàn Cầu là những người có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực thuế, quyết toán thuế, kế toán. 
5.Cho đến nay hàng trăm khách hàng là doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề đã sử dụng dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Đại lý thuế Toàn Cầu.  Khách hàng sử dụng Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của đại lý thuế Toàn Cầu là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
6.Chất lượng dịch vụ của Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Đại lý thuế Toàn Cầu luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật và đáp ứng được nhu cầu của qúy khách hàng.
Quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đồng thời hồ sơ hoàn thuế phù hợp với quy định, đảm bảo được hoàn thuế, quý khách hàng chỉ việc ký trên các hồ sơ xin hoàn thuế do Toàn Cầu đã thực hiện.
Đồng thời trong quá trình thực hiện dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng, Đại lý thuế Toàn Cầu sẽ tư vấn cho quý khách các nội dung, các vấn đề liên quan đến  kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ trong họat động kinh doanh.
Doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng, xin liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và Đại lý thuế Toàn Cầu để biết thêm chi tiết về dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng.
 
CÁC BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM MỘT SỐ
DỊCH VỤ KẾ TOÁN, DỊCH VỤ THUẾ CỦA TOÀN CẦU
 
 

Đặt dịch vụ

(Hãy gọi 098 44 888 77 - hoặc gửi câu hỏi để được tư vấn miễn phí)

Đăng ký Hủy bỏ Ô có dấu * bắt buộc phải điền đủ thông tin
Đóng lại X
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -