CV số 4003/TCT-CS hướng dẫn khi mua hàng hóa làm quà tặng cho nhân viên, khách hàng

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh việc mua hàng hóa, quà tặng cho nhân viên không lấy từ quỹ phúc lợi thì :


- Về chi phí mua : Khống chế không vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế, được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

- Về thuế GTGT: Được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần tính vào chi phí được trừ

- Về hóa đơn: Doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT đầu ra khi thực hiện việc cho, biếu, tặng hàng hóa, quà tặngCụ thể được Đại lý thuế Toàn Cầu trình bày tại công văn dưới đây:


Công văn số 4003/TCT-CS ngày 17/10/2018 v/v hướng dẫn khi mua hàng hóa làm quà tặng cho nhân viên, khách hàng 

Download

Download

Trụ sở tại Hà Nội
0984 488 877
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
03218 537 999
Chi Nhánh tại Hải Phòng
0376 94 6582
Chi nhánh tại Thừa Thiên Huế
0984 488 877
Chi nhánh TP.HCM
Key_SDT_HCM
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -