CV số 4003/TCT-CS hướng dẫn khi mua hàng hóa làm quà tặng cho nhân viên, khách hàng

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh việc mua hàng hóa, quà tặng cho nhân viên không lấy từ quỹ phúc lợi thì :


- Về chi phí mua : Khống chế không vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế, được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

- Về thuế GTGT: Được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần tính vào chi phí được trừ

- Về hóa đơn: Doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT đầu ra khi thực hiện việc cho, biếu, tặng hàng hóa, quà tặngCụ thể được Đại lý thuế Toàn Cầu trình bày tại công văn dưới đây:


Công văn số 4003/TCT-CS ngày 17/10/2018 v/v hướng dẫn khi mua hàng hóa làm quà tặng cho nhân viên, khách hàng 

Download

Download

Công ty tại Hà Nội
0984 488 877
Phòng kinh doanh
0973 997 336
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
0221 3 55 88 66
VPĐD Phố Nối - Hưng Yên
0915 554 236
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -