CV số 37609/CT-TTHT về thời điểm xác định doanh thu dịch vụ phần mềm

Đại lý thuế Toàn cầu giới thiệu tới các bạn CV số 37609/CT-TTHT ngày 06/06/2017 của Cục thuế TP Hà nội về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế theo  Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC.
Theo đó: Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ phần mềm cho phía nước ngoài (cung ứng dịch vụ báo cáo phân tích những yêu cầu, thiết kế phầm mềm, cài đặt phần mềm kiểm tra, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật ,...), theo thỏa thuận bên nước ngoài nghiệm thu, thanh toán theo tháng cho bên Việt nam căn cứ số giờ công lao động thì căn cứ thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho phía nước ngoài để xác định thời điểm ghi nhận doanh thu  để tính thu nhập chịu thuế TNDN

Download

Trụ sở tại Hà Nội
0984 488 877
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
03218 537 999
Chi Nhánh tại Hải Phòng
0376 94 6582
Chi nhánh tại Thừa Thiên Huế
0984 488 877
Chi nhánh TP.HCM
Key_SDT_HCM
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -