CV 488/TCT-CS hướng dẫn thuế GTGT, TNDN

Theo đó:
Khi thực hiện chương trình chiết khấu, giảm giá cho khách hàng

- Đối với các khoản chiết khấu thương mại (chiết khấu, giảm giá dựa trên doanh số bán hàng đạt mức nhất định), đã thực hiện giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn GTGT thì được giảm trừ trên doanh thu khi tính thuế GTGT (phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh về việc giảm doanh thu và không thu được tiền  thực tế đối với các khoản giảm giá này) ;

- Đối với các khoản chiết khấu thanh toán (bao gồm cả chiết khấu thanh toán nhanh và chiết khấu thanh toán ngay) thì không được giảm trừ doanh thu khi tính thuế GTGT.

Download

Download

Công ty tại Hà Nội
0984 488 877
Phòng kinh doanh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
0221 3 55 88 66
VPĐD Phố Nối - Hưng Yên
0931 709 002
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -