Cv 3893/TCT-CST v/v phải lập hóa đơn GTGT khi thu tiền theo tiến độ của hoạt động kinh doanh BĐS

Điều kiện Bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo Luật kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 :


- Có giấy tờ quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế thi công, Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng), giấy tờ nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là tòa nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà 


- Về  thời điểm xác định thuế GTGT : 
Khi thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền theo hợp đồng thì phải  lập hóa đơn GTGT và thực hiện kê khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ. Ngày lập hóa đơn GTGT là ngày thu tiền. (Điều 8 thông tư 2019/2013/TT-BTC)

- Về thời điểm xác định doanh thu tính thuế: Là thời điểm bên bán bàn giao bất động sản cho bên mua không phân biệt việc bên mua đã đăng ký quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, xác lập quyền sử dụng đất theo quy định. 

- Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh BĐS có thu tiền ứng trước của Khách hàng theo tiến độ dưới mọi hình thức (trừ tiền đặt cọc)  thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế  TNDN tạm nộp là thời điểm thu tiền của khách hàng; cụ thể:
 +  Nếu xác định được chi phí  (bao gồm cả chi phí trích trước  phần hạng mục chưa hoàn thành tương ứng doanh thu đã ghi nhận) 
tương ứng với doanh thu đã ghi nhận thì kê khai thuế TNDN theo mức Doanh thu trừ chi phí
+ Nếu chưa xác định được chi phí tương ứng doanh thu thì kê khai tạm tính tỷ lệ 1% trên doanh thu thu được tiền

Khi bàn giao bất động sản Doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế TNDN và quyết toán lại số thuế TNDN phải nộp.


Cụ thể được Đại lý thuế Toàn Cầu trình bày tại công văn dưới đây:

Công văn số 3893/TCT-CS ngày 11/10/2018 v/v hướng dẫn kê khai thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản có thu tiền của khách hàng theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ đóng tiền theo hợp đồng.


Download

Download

Công ty tại Hà Nội
0984 488 877
Phòng kinh doanh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
0221 3 55 88 66
VPĐD Phố Nối - Hưng Yên
0931 709 002
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -