Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp

Người hỏi : Độc giả
Lĩnh vực: Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Câu hỏi: Chi phí quảng cáo qua Google, Facebook của công ty cần những hồ sơ gì để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?
 
Đại lý thuế Toàn Cầu xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: 
   
  - Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
 
  - Căn cứ Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính:
  + Tại Khoản 1 Điều 1 quy định về đối tượng áp dụng của Thông tư.
  + Tại Khoản 2 Điều 4 quy định về người nộp thuế.
  + Tại Điều 11 quy định về đối tượng và điều kiện áp dụng.
 
    Căn cứ quy định trên, Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản chi phí quảng cáo qua Google, Facebook nếu thực tế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng điều kiện về hóa đơn, chứng từ về thanh toán theo quy định. Nếu không có hóa đơn (do Google, Facebook không sử dụng hóa đơn tại Việt Nam) thì phải có tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định.
 
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Đại lý thuế Toàn Cầu!
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -