Chi phí quảng cáo trên mạng Facebook, Google hợp lý.

Chi phí quảng cáo trên mạng Facebook, Google hợp lý.
Căn cứ theo thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 hướng dẫn về thuế TNDN, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Lưu ý: Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng. 
http://dailythuetoancau.com/nghiep-vu-quyet-toan-thue

Theo đó có thể thấy các khoản chi cho quảng cáo trên các trang mạng trong và ngoài nước đều được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN nếu như liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định và có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt nếu hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.Chi phí quảng cáo trên mạng Facebook, Google hợp lý


1. Đối với hoạt động quảng cáo trên các trang mạng trong nước

Hoạt động quảng cáo qua internet ở Việt Nam rất phong phú và đa dạng về dịch vụ cung cấp, các kênh khách hàng tại Việt Nam hay được sử dụng gồm: dịch vụ chạy quảng cáo facebook, tăng like, dịch vụ SEO, hoạt động quảng cáo trên các trang mạng trong nước...Các chi phí quảng cáo trong nước được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN và được khấu trừ thuế GTGT thì cần có:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

- Báo giá.

- Đơn đặt hàng.

- Biên bản bàn giao kết quả, xác nhận dịch vụ.

- Hóa đơn giá trị giá tăng hợp lệ.

- Chứng từ thanh toán (đối với hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt).

Hạch toán kế toán:

- Khi phát sinh chi phí quảng cáo: 

Nợ TK 641, 642

Nợ Tk 1331

       Có TK 331,111,112

2. Đối với hoạt động quảng cáo trên các trang mạng nước ngoài (Không đăng ký thuế tại Việt Nam)

Đối với doanh nghiệp sử dụng trực tiếp dịch vụ quảng cáo nước ngoài như quảng cáo thông qua các trang mạng xã hội nước ngoài: facebook, youtube, google...thì để chi phí quảng cáo được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN và được khấu trừ thuế GTGT thì cần có:

- Quy chế tài chính của công ty trong đó quy định về việc mua các dịch vụ qua mạng như quảng cáo phù hợp với các Luật  của Việt Nam

- Đề xuất bằng văn bản của bộ phận kinh doanh cần quảng cáo với cấp trên, kèm theo bản in các điều khoản mà nhà mạng hay trang quảng cáo đưa ra như: giá cả, phương thức thanh toán,quảng cáo...

- Báo cáo nghiệm thu hoặc chứng từ chứng minh rằng yêu cầu quảng cáo của doanh nghiệp đã được thực hiện như trong đề xuất.

- Chứng từ thanh toán : Sao kê ngân hàng, ủy nhiệm chi, séc....

- Tờ khai và chứng từ nộp thay thuế nhà thầu được quy định tại Thông tư 103/2013/TT-BTC. Công ty phải đăng ký thuế nhà thầu cũng như nộp thay thuế nhà thầu. Sau khi khai và nộp hộ thuế GTGT nhà thầu nước ngoài, doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài. 

Hạch toán kế toán:

- Khi phát sinh chi phí quảng cáo với bên nhà mạng/ trang quảng cáo nước ngoài:

Nợ TK 641,642

Nợ TK 1331

       Có TK 331

- Hạch toán thuế nhà thầu phải nộp thay :

Nợ Tk 331

      Có TK 3338

- Khi Nộp thuế nhà thầu : 

Nợ TK 3338

      Có TK 111,112

- Khi thanh toán tiền cho nhà cung cấp: Nợ TK 331/ Có TK 112.

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -