Chi phí đối với khoản chi tiền thưởng kinh doanh

Ngày 02/04/2018, Cục thuế thành phố Hà Nội trả lời công văn số 13410. Theo đó, Công ty chi tiền lương, tiền công tiền thưởng cho người lao động đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, điều 6 thông tư số 78/2014/TT-BTC và không thuộc các trường hợp tại tiết 2.6 khoản 2 điều 6 thông tư số 78 /2014/TT-BTC ( được sửa đổi bổ sung tại điều 4 thông tư số 96/2015/TT-BTC) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Cụ thể như sau:
 Download

Download

Công ty tại Hà Nội
0984 488 877
Phòng kinh doanh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
0221 3 55 88 66
VPĐD Phố Nối - Hưng Yên
0931 709 002
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -