CÁCH KÊ KHAI MÔN BÀI NĂM 2020 QUA MẠNG

CÁCH KÊ KHAI MÔN BÀI NĂM 2020 QUA MẠNG    
 
Cách kê khai thuế môn bài qua mạng như nào? Đại lý Thuế Toàn Cầu xin hướng dẫn cách kê khai lệ phí môn bài qua mạng và trực tiếp; Cách kê khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK rồi nộp trên trang thuedientu.gdt.gov.vn mới nhất:
Trước khi tiến hành kê khai thuế môn bài bạn cần chú ý các vấn đề sau:

  1. Xác định số thuế môn bài phải nộp:

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Mức thuế môn bài cả năm Bậc Mã tiểu mục
Trên 10 tỷ đồng 3.000.000đ/năm Bậc 1 2862
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000đ/năm Bậc 2 2863
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000đ/năm Bậc 3 2864
 
  1. Thời hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài:

Căn cứ theo Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

2.1 Doanh nghiệp mới thành lập sẽ được miễn thuế môn bài 1 năm đầu:

- Những Doanh nghiệp, Hộ gia đình, cá nhân mới thành lập sẽ được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12). 
- Trong thời gian miễn lệ phí môn bài nêu trên nếu DN, hộ gia đình, cá nhân: Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cũng được miễn lệ phí môn bài trong thời gian đó. 
- Những Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

2.2 Chỉ nộp Tờ khai lệ phí môn bài 1 lần, hạn chậm nhất là ngày 30/1 năm sau:

- Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.
 a) Doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập. 
b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài.
Như vậy: Chỉ khi mới thành lập DN hoặc thành lập chi nhánh là phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài.
- Dù thay đổi Vốn điều lệ thì cũng không phải nộp lại Tờ khai lệ phí môn bài (Chỉ xác định Mức thuế môn bài nếu có thay đổi thì nộp Tiền theo mức mới đó). 
(Theo Công văn 1279/TCT-CS ngày 04/04/2017 của Tổng cục Thuế)
 

  1. Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm:

Căn cứ theo Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:
- Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
 
Ví dụ 1: Đại lý Thuế Toàn Cầu thành lập ngày 12/03/2020 sẽ được miễn lệ phí môn bài năm 2020 (miễn thuế môn bài năm đầu thành lập). 
- Nộp Tờ khai + Tiền thuế môn bài chậm nhất ngày 30/1/2021. 
- Từ năm 2021 trở đi sẽ phải nộp tiền lệ phí môn bài hàng năm. Hạn chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm. 
 Ví dụ 2: Tiếp theo Ví dụ 1: Ngày 12/6/2020 Đại lý Thuế Toàn Cầu thành lập Chi nhánh A, như vậy Chi nhánh A cũng sẽ được miễn thuế môn bài năm 2020 (do Cty đang trong thời gian miễn thuế môn bài, nên chi nhánh cũng được miễn). 
- Chi nhánh phụ thuộc hay độc lập, cùng tỉnh hay khác tỉnh cũng đều được miễn nhé.       
- Nộp Tờ khai + Tiền thuế môn bài cho Chi nhánh A chậm nhất là ngày 30/01/2021.
 - Từ năm 2021 trở đi sẽ phải nộp tiền lệ phí môn bài hàng năm. Hạn chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm (Mức lệ phí môn bài là 1tr/1 năm). 
 
Ví dụ 3: Tiếp theo Ví dụ 1: Ngày 29/02/2021 Đại lý Thuế Toàn Cầu thành lập Chi nhánh B, chi nhánh B sẽ phải nộp lệ phí môn bài. 
- Do Cty không nằm trong thời gian được miễn thuế môn bài nữa, nên chi nhánh sẽ phải nộp thuế môn bài ngay năm thành lập, tức là năm 2021. (Mức lệ phí môn bài là 1tr/1 năm). 
- Nộp Tờ khai + Tiền thuế môn bài cho Chi nhánh B chậm nhất ngày 30/01/2022. 
 
Sau khi đã xác định được số thuế môn bài phải nộp, các bạn tiến hành kê khai theo 1 trong 3 cách dưới đây là trực tiếp, trực tuyến qua mạng và trên phần mềm HTKK:

Cách 1: Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài trực tiếp:
- Nếu các bạn kê khai trực tiếp (tức là các bạn sẽ mang Tờ khai lệ phí môn bài đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế + Mang giấy nộp tiền vào ngân sách ra kho bạc để nộp tiền) thì làm theo hướng dẫn sau: 
Lưu ý: Hiện tại chủ yếu là nộp qua mạng, nên nếu muốn nộp trực tiếp thì các bạn phải liên hệ với Chi cục thuế quản lý DN bạn xem họ có nhận trực tiếp không nhé. 
Bước 1: Lập tờ khai lệ phí môn bài ban hành kèm theo Nghị định 139/2016/NĐ.
Bước 2: Viết giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu số C1-02/NS
Sau khi làm xong các bạn đem đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế.
 
Cách 2: Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài qua mạng:
Chú ý:
- Cách này thì yêu cầu DN phải mua Chữ ký số và đã đăng ký khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử. (Thường khi mua Chữ ký số sẽ được hướng dẫn và đăng ký bước này nhé. Nếu chưa đăng ký thì các bạn có thể nhờ bên Chữ ký số hướng dẫn để đăng ký nhé.) 
- Các bạn sẽ đăng ký khai thuế điện tử, nộp tiền thuế điện tử trên trang thuedientu.gdt.gov.vn. 

Cách Kê khai lệ phí môn bài trên trang thuedientu.gdt.gov.vn:

Bước 1: Đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài 01/MBAI:
- Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Tài khoản chữ ký số của DN
Chú ý:
- Những DN mới thành lập (tức là mới đăng ký trên trang thuedientu) hoặc những DN trước đó chuyển từ trang nhantokhai.gdt.gov.vn sang: Thì các bạn đăng nhập bằng MST và mật khẩu đã đăng ký. 
- Những DN trước đó chuyển từ trang nopthue.gdt.gov.vn sang: Thì phải đăng nhập bằng MST có thêm chữ -QL vẫn là Mật khẩu như khi đăng nhập bằng MST thường. 
Ví dụ: MST-QL tức là 0106751655-QL. (Bắt buộc phải thêm chữ QL thì mới vào được nhé)


- Sau khi đăng nhập thành công -> Các bạn bấm vào "Khai thuế" -> "Đăng ký tờ khai" -> Bấm vào "Đăng ký thêm tờ khai" 
-> Tiếp các bạn kéo chuột tìm đền Mục THUẾ MÔN BÀI -> Tích chọn vào ô vuông "01/MBAI - Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016) -> Tiếp đo kéo xuống bấm "Tiếp tục" -> Chấp nhận.
=> Như vậy là đăng ký Tờ khai thuế môn bài thành công -> Bây giờ là có thể Kê khai thuế môn bài trực tuyến trên trang thuedientu rồi, chi tiết xem bước 2.
Bước 2: Kê khai thuế môn bài trên HTKK:
- Nếu kê khai trực tuyến như trên bị lỗi, các bạn có thể Kê khai Tờ khai thuế môn bài trên Phần mềm HTKK -> Rồi kết xuất XML để nộp qua mạng nhé.
 - Cách này cũng yêu cầu phải có Chữ ký số nhé.
 
Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> "Phí - Lệ phí" -> Tờ khai lệ phí môn bài theo NĐ 139
-> Tiếp đó các bạn Khai các chỉ tiêu trên Tờ khai thuế môn bài nhé. 
-> Kê khai xong các bạn Kết xuất XML -> để nộp qua mạng. Cũng nộp trên trang thuedientu.gdt.gov.vn 
- Sau khi kết xuất XML thành công -> Các bạn truy cập vào trang "thuedientu.gdt.gov.vn" -> Đăng nhập bằng Chữ ký số của DN -> "Nộp Tờ khai" - > "Chọn Tờ khai" -> Ký điện tử rồi nộp. Lưu ý: Khi đăng nhập các bạn phải đăng nhập bằng MST-QL
Như vậy là các bạn đã nộp xong Tờ khai lệ phí môn bài qua mạng -> Tiếp đến là nộp Tiền thuế môn bài nữa là xong.
Lưu ý:
Theo Công văn 1279/TCT-CS ngày 04/04/2017 của Tổng cục thuế hướng dẫn: 
- Trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài; trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài."

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -