Báo giá Globaltax

   

 


BẢNG BÁO GIÁ
Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 
Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng bảng phí dịch vụ như sau: (Áp dụng từ ngày 10/02/2020). Mức phí trên có thể thay đổi tùy theo khối lương công việc và thực tế tình hình hoạt động của doanh nghiệp sau khi khảo sát.
Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và báo giá tốt nhất, phù hợp với từng đối tượng doanh nghiệp cụ thể của Quý khách.
 
I.  DỊCH VỤ KẾ TOÁN- THUẾ TRỌN GÓI:
Áp dụng đối với Doanh nghiệp sử dụng toàn bộ gói dịch vụ kế toán- thuế
1. Nội dung dịch vụ kế toán - thuế:
- Thiết lập hệ thống sổ sách, chứng từ ban đầu phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp số liệu lên sổ sách kế toán hoàn chỉnh
- Tư vấn kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ dưới góc độ hợp lý của luật kế toán, luật thuế; kết hợp với khách hàng hoàn thiện, bổ sung các giấy tờ đưa các chi phí  phát sinh thực tế được tính vào chi phí hợp lý theo đúng quy định của luật thuế

- Tính toán, dự báo doanh thu, chi phí, cân đối dòng tiền phù hợp cho doanh nghiệp
- Khai, lập và gửi các báo cáo thuế theo quy định cho cơ quan thuế bao gồm: Thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN, các loại thuế khác có phát sinh
- Khai, lập và gửi báo cáo tài chính - quyết toán thuế năm, thông báo số tiền thuế Doanh nghiệp phải nộp
- Hoàn chỉnh, in và bàn giao các loại sổ sách kế toán theo quy định

-  Bàn giao bản mềm dữ liệu khớp đúng với bộ chứng từ sổ sách bản in
 
2. Biểu phí dịch vụ kế toán – thuế trọn gói:

 
STT SỐ LƯỢNG
HÓA ĐƠN/ THÁNG
BIỂU PHÍ HÀNG THÁNG
(ĐVT: Đồng/tháng)

NGÀNH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

NGÀNH
SẢN XUẤT

NGÀNH
XÂY DỰNG

1
    -  Đến 10
(Miễn phí quý đầu tiên theo Cam kết Đại lý thuế Toàn Cầu hỗ trợ Doanh nghiệp mới thành lập đến năm 2020)

2
-  Từ 11 đến 30

1.000.000

1.500.000

2.000.000

3
- Từ 31 đến 50

1.500.000

2.000.000

2.500.000

4
- Từ 51 đến 70

2.000.000

2.500.000

3.000.000

5
- Từ 71 đến 100

2.500.000

3.000.000

3.500.000

6
- Từ 101đến 120

3.000.000

3.500.000

4.500.000

7
- Từ 121 trở lên

Thỏa thuận

Ghi chú : Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và các loại thuế Doanh nghiệp có nghĩa vụ  phải nộp cho cơ quan Nhà nước.
                   Phí in sổ sách bàn giao cho khách hàng (tối thiểu 500.000 đồng/năm)
 
II. DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ:
Áp dụng đối với Doanh nghiệp sử dụng “dịch vụ làm thủ tục về thuế” của Đại lý thuế
1. Nội dung dịch vụ đại lý thuế:
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thuế
- Khai thuế, ký tên Đại lý thuế trên các hồ sơ, tờ khai thuế (bao gồm thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN,…) theo số liệu sổ sách của doanh nghiệp

Tính toán, dự báo doanh thu, chi phí, cân đối dòng tiền phù hợp cho doanh nghiệp
- Nộp thuế, quyết toán thuế, các thủ tục hành chính thuế khác thay người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và hợp đồng dịch vụ ký kết
- Tư vấn sử dụng lợi ích thuế tốt nhất cho Doanh nghiệp

Bàn giao bản mềm dữ liệu khớp đúng với bộ chứng từ sổ sách bản in
- Thay mặt Doanh nghiệp làm việc và giải trình với cơ quan thuế
- Thực hiện quyết toán thuế thay doanh nghiệp

2. Biểu phí dịch vụ đại lý thuế:

STT

SỐ LƯỢNG
 HÓA ĐƠN/ THÁNG

BIỂU PHÍ HÀNG THÁNG

(ĐVT: Đồng/tháng)

NGÀNH

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

NGÀNH
SẢN XUẤT

NGÀNH 
XÂY DỰNG

1

- Đến 10

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2

- Từ 11 đến 30

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3

- Từ 31 đến 50

2.000.000

3.000.000

3.500.000

4

- Từ 51 đến 70

2.500.000

3.500.000

4.000.000

5

- Từ 71 đến 100

3.500.000

4.500.000

5.000.000

6

- Từ 101 đến 120

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7

- Từ 121 trở lên

Thỏa thuận

Ghi chú : Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và các loại thuế Doanh nghiệp có nghĩa vụ  phải nộp cho cơ quan thuế.
                Phí in sổ sách bàn giao cho khách hàng (tối thiểu 500.000 đồng/năm)


 
III. 
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MST, HOÀN THUẾ GTGT, HOÀN THUẾ TNCN

         DỊCH VỤ MỞ MÃ SỐ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, QUYẾT TOÁN THAY THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

            
A. Đối với doanh nghiệp
1. Nội dung dịch vụ:

-    Làm thủ tục đăng ký  kê khai, mở mã số thuế cá nhân
-    Kiểm tra, lập hồ sơ, soát xét hồ sơ hoàn thuế, quyết toán thuế thay doanh nghiệp
-    Tư vấn, hướng dẫn điều chỉnh, lập hồ sơ để được hoàn thuế tối ưu với thời gian nhanh nhất
-   Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế, giải trình với cơ quan thuế các nội dung liên quan đến hồ sơ hoàn thuế
-     Bàn giao kết quả mở mã số thuế cá nhân, kết quả hoàn thuế, quyết toán thuế thay cho doanh nghiệp


2.   Biểu phí dịch vụ đăng ký MST, hoàn thuế GTGT, quyết toán thay thuế thu nhập cá nhân, hoàn thuế thu nhập cá nhân:

LOẠI THUẾ XIN HOÀN

PHÍ DỊCH VỤ

Thuế Giá trị gia tăng

1% -> 2.5% số thuế xin hoàn

Thuế Thu nhập cá nhân

Từ 1.500.000 đồng/1 lần hoàn